Annons

Annons

Annons

Annons

ledare borgerlig

Daniel Åkerman: Friskolorna behöver Centerpartiets stöd

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende borgerlig.

I grunden är det rimligt att söka en mer nyanserad diskussion. Men Centern måste fortsätta försvara valfriheten för föräldrar och elever.

Bild: TT

Annons

OPINION. Centerpartiets försök till nyansering av friskoledebatten riskerar att i stället slå mot det fria skolvalets grundbultar. Delar av Centerpartiet har sällat sig till kritiken mot friskolesystemet. Nyligen krävde företrädare från Stockholmskommunerna Solna och Sollentuna i en debattartikel i Aftonbladet nya regler för skolpengen (21/9). Tidigare har Skånedistriktet och ungdomsförbundet föreslagit vinstbegränsningar (SvD 5/9), och i Stockholm vill partiet förbjuda kötid som urval (22/3).

Huruvida förslagen kommer att bli partiets officiella linje är osäkert. Men att de alls läggs är anmärkningsvärt då Centern tidigare betraktats som en av de mest friskolevänliga krafterna i svensk politik.

Annons

I grunden är det rimligt att söka en mer nyanserad diskussion. Regelverken bör ses över då de aldrig var anpassade för att friskolesektorn i huvudsak skulle vara vinstdrivande. Vilket lett till problem med bland annat oklara ägarförhållanden och minskad insyn. Flera av förslagen riskerar dock att snarast avskaffa friskolor.

Annons

Förslaget att sänka skolpengen för friskolor bygger till exempel på uppfattningen att kommunala skolor skulle vara förfördelade. Detta då de vanligen har fler resurskrävande elever och ibland har svårt att anpassa verksamheten när elever byter skola. Redan i dagsläget kan dock kommuner anpassa skolpengen efter såväl socioekonomiska faktorer som mängd elever. Kommunala huvudmän kan också fördela resurser mellan sina skolor för att balansera tillfälliga förändringar i elevunderlaget. Sänkt skolpeng för friskolor skulle enbart försämra möjligheterna för dem, såväl bolagsdrivna som ideella, att fortsätta sin verksamhet.

Även begränsningar av vinster bygger på en felaktig problembeskrivning. Självklart bör inga skolor minska sina utgifter genom att tumma på verksamheten. Men detta bör garanteras genom hårdare kvalitetskrav, såsom externt rättade nationella prov och skarpare möjligheter för Skolinspektionen att stänga ner misskötta skolor. Förslaget är särskilt olyckligt då Socialdemokraterna nyligen krävde ett totalt förbud mot vinstuttag (TT 21/9). Eftersom tre fjärdedelar av alla friskolor är vinstdrivande skulle det i praktiken slå ut den svenska friskolesektorn. Det blir svårare att motsätta sig om vinster redan har utmålats som skadliga.

Annons

På samma sätt skulle ett förbud mot kösystem vid ansökan gå emot det fria skolvalets grundprinciper. Poängen är att ge barn och föräldrar större inflytande över skolgången. Kösystem är knappast perfekta men ger medborgarna makt över valet av skola, till skillnad från lottning som helt tar bort all möjlighet att påverka. Fenomenet att föräldrar ställer sina barn i kö direkt efter födseln är marginellt och begränsat till ett fåtal populära skolor i Stockholm. Det borde inte inskränka möjligheterna för människor i resten av landet att bestämma över barnens skola.

Friskolor och ett fritt skolval ger människor makt över sitt eget liv. Det värdet förtas inte av att det främst råkar vara företag som står för alternativen.

Daniel Åkerman

Ledarskribent vid Svenska Nyhetsbyrån

Till toppen av sidan