Annons

Annons

Annons

Annons

Csaba Bene Perlenberg

ledare borgerligÖdeshög

Csaba Bene Perlenberg
Vätterns växande politiska betydelse

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende borgerlig.

Bland annat Magnus Ek (C) och Emma Hult (MP) har skrivit motioner om att värna och utveckla Vättern.

Bild: Pär Grännö, Csaba Bene Perlenberg

Annons

Få platser har så utmärkta förutsättningar för att hamna i fokus för politiska målkonflikter som Vättern. Dricksvattentäktens betydelse går inte att underskatta, samtidigt som sjön precis likt i stort sett alla andra platser på planeten riskerar att falla offer för en snabb förändring på grund av klimathotet. Lägg till det en unik möjlighet att i närheten bryta sällsynta mineraler, Försvarsmaktens behov av övningsverksamhet och värdet av Vätterbygdens friluftsliv och turism och det blir snabbt tydligt att sjön betyder många olika saker för många olika intressen - samtidigt.

Därför är det kanske inte överraskande att Vättern förekommer i flera olika riksdagsmotioner under den just nu pågående så kallade allmänna motionstiden. Det är en period på några veckor efter riksmötets öppnande då enskilda ledamöter har möjlighet att skriva motioner om i stort sett vad som helst.

Annons

Annons

Moderaten Betty Malmberg har lagt fram en "Värna Vättern motion" med syfte att göra sjön till ett riksintresse för dricksvattenförsörjning. Riksdagsledamoten från Östergötlands län vill därtill att ett sådant riksintresse ges företräde framför övriga riksintressen: turism, fritidsliv, natur- och kulturvärden, naturvård, yrkesfiske och totalförsvaret.

Miljöpartisten och riksdagsledamoten Emma Hult från Jönköping vill också öka skyddet för Vättern. I sin motion föreslår Hult samma lösning som Malmberg (Hults motion lämnades in ett par dagar före), det vill säga att Vättern ska bli ett överordnat riksintresse. Emma Hult lyfter förtjänstfullt fram sjöns stora ekonomiska värde men pekar också på rådande målkonflikter; miljömål kontra försvarets övningsbehov. Av den anledningen vill miljöpartisten snarast "utreda förutsättningarna för att flytta Försvarsmaktens övningsverksamhet bort från sjön".

Emma Hult pekar också på Vätterns framtida betydelse som vattenförsörjningskälla: "Vättern försörjer redan idag över en kvarts miljon människor med dricksvatten, och fem kommuner med Örebro i spetsen planerar att också ta vatten ur sjön. Från Örebro är det självfall ner till Mälardalen. Om havsnivån stiger och ger upphov till saltvatteninträngning i Mälaren kan Vättern utgöra en alternativ dricksvattenkälla också för huvudstaden. Även kommuner i Småland söder om Jönköping undersöker möjligheten att ta sitt dricksvatten från Vättern. Linköping och delvis även Norrköping är beroende av att rent vatten rinner ut ur Vättern via Motala ström. Även från europeiska kontinenten tittar man på Vättern som möjlig framtida dricksvattentäkt."

Annons

Annons

Men medan moderaten och miljöpartisten främst vill skydda Vättern, pekar centerpartisten Magnus Ek (valkrets Östergötlands län) på att området även måste utvecklas: "Vätterbygden ställs inför utmaningar att hantera, hot som måste mötas och möjligheter som inte får förloras". Ek föreslår i sin motion ett helhetsgrepp för att värna Vättern och Vätternbygden och lyfter fram en eventuell gruva i Norra Kärr som ett hot mot sjön och dess omgivning: "Just det föreslagna gruvprojektet vore en ren miljökatastrof om det kom till stånd, och kommer förhoppningsvis aldrig få de erforderliga tillstånden." Magnus Ek vill att regeringen tillsätter en utredning "som syftar till en gemensam utvecklingsstrategi för Vätterbygden".

Att Vättern har en växande politisk betydelse är tydligt. Det får dock inte övergå till ren och skär protektionism. Precis som Magnus Ek påpekar måste det gå att förena behovet av en säker vattenkälla med att området utvecklas. Så värnas Vättern bäst.

LÄS MER: Flera riksdagspolitiker vill se ökat skydd för Vättern: ”Det viktigaste vi har är rent vatten”

Till toppen av sidan