Annons

Annons

Annons

Jönköpings län

Debatt
Liberalerna: Vaccinkrav kan rädda liv

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Anställda som inte vaccinerar sig vet ofta inte hur viktig vaccinationen är, skriver liberalerna Lina Nordquist, Jimmy Ekström och Ann-Mari Hedlund.

Annons

Återigen smittas människor av covid-19 på äldreboenden. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten slår nu fast att smittan som åter tagit fart på äldreboenden sprids via ovaccinerad personal. Det borde inte få hända. Liberalerna vill se tydligare möjligheter att ställa krav på vaccination i särskilt känsliga verksamheter då det kan rädda liv.

Svårt sjuka patienter, äldre med stora omsorgsbehov, för tidigt födda spädbarn och små ovaccinerade barn kan inte välja bort vården eller omsorgen. Liberalerna vill inte att någon ska ha arbetsuppgifter som utsätter andra för fara. Om en anställd inte är vaccinerad mot till exempel mässling eller covid-19 vill vi att arbetsgivaren får uttalad rätt att bedöma om medarbetaren helt enkelt bör överlåta vissa arbetsuppgifter åt kollegor. Detta gäller inte bara vårdpersonal utan även personer som flyttar sängar, kör färdtjänst, arbetar inom LSS eller på annat sätt kommer nära människor i en utsatt situation. Möjligheten för arbetsgivare att ställa det kravet där det verkligen behövs tror vi skulle göra livet tryggare för de som allra mest behöver trygghet.

Annons

Annons

Vaccinationer är också i allra högsta grad en fråga om kunskap. Anställda som inte vaccinerar sig vet ofta inte hur viktig vaccinationen är. Vi vill att varje anställd ska kunna språket, förstå rutiner och kunna ta till sig information om skyddsutrustning. Varje anställd ska också få den fortbildning som gör att man blir trygg i sin yrkesroll. Det är oerhört viktigt att undersköterska nu blir en skyddad yrkestitel. Lika viktigt är det att de som utför patientnära omsorg som lägst har en sådan utbildning. I många delar av arbetslivet finns idag strikta säkerhetskrav för att minimera risker. Det är inte orimligt att även vaccinationskrav skulle kunna ses som ett sådant krav för att i vissa verksamheter kunna minimera en risk.

En del anställda har en övertygelse om att vaccinerna kan vara farliga. Många har påverkats via sociala medier utan att få en motbild från avsändare som arbetar med traditionell journalistisk metod. Risken är att desinformation och vilseledning till slut blir direkt farlig. Vi är rädda att just detta händer nu. Regeringen bör snarast inleda ett arbete för att i nära samarbete med branschen skapa ett nytt modernt mediestöd. Alternativa fakta motas bäst med verkliga fakta.

Vi hoppas och tror att de allra flesta i nära kontakt med utsatta personer väljer att skydda de individer de arbetar för, på alla sätt de kan. Inte minst genom vaccination. Information, kunskap och kritiskt tänkande är avgörande för detta. Krav är inte vårt förstahandsval. Men ställda inför ett val mellan den friska anställdas och den sköra individens rättigheter och frihet, då väljer vi den mest utsattas sida.

Lina Nordquist (L)

Sjukvårdspolitisk talesperson

Jimmy Ekström (L)

Regionråd i Region Jönköpings län

Ann-Mari Hedlund (L)

Ordförande äldrenämnden i Jönköping

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan