Annons

Annons

Annons

Annons

Framtidens centrum i Habo

Debatt
KAK: Habo behöver sina p-platser

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Transporter och mobilitet är grundläggande för att samhället i stort ska fungera, skriver Ivan Radulovic.

Bild: TT

Annons

Parkeringsfrågan engagerar och det med rätta. I det förslag till planprogram som politikerna i Habo ska fatta beslut om i november finns avsikter om att ta bort parkeringsplatser på torget. Dessutom finns risk att ytterligare parkeringsmöjligheter försvinner i framtiden, då det på två platser ska byggas parkeringshus med bostäder ovanpå som i framtiden ska kunna konverteras till annat.

Förslaget har stött på patrull och över 3 000 namnunderskrifter har samlats in i protest mot förslagen som skulle försämra parkeringsmöjligheterna i Habo centrum. Inte minst handlarna har varit motståndare till hur man vill lösa parkeringsfrågan.

Reaktionerna är inte konstiga. Naturligtvis måste ett levande centrum vara lättillgängligt, både för dem som bor där och för dem som kommer utifrån. Oavsett om man ska handla, åka till jobbet eller delta i någon fritidsaktivitet är bilens flexibilitet svårslagen. Då blir möjligheterna till parkering en viktig förutsättning.

Annons

Annons

Transporter och mobilitet är grundläggande för att samhället i stort ska fungera, inte minst stadskärnor. I Sverige görs åtta av tio resor med bil och fordonet är därmed en så pass viktig del av transportsystemet att den måste tas med i samhällsplaneringen redan från början. Antalet bilar i trafik växer hela tiden. I Habo fanns 5 450 personbilar i trafik år 2010, att jämföra med 6 704 år 2020. Haboborna värdesätter uppenbarligen den frihet som bilen innebär.

Bilens roll har också blivit än viktigare under pandemin. Här reser man smittsäkert i en trygg miljö. Varannan svensk (49 procent) tror att man kommer att välja bilen i större utsträckning även efter krisen, enligt en SKOP-undersökning från Kungliga Automobil Klubben (KAK). Detta måste politikerna naturligtvis planera för, inte minst när städerna ska återstarta efter alla restriktioner.

Det inte underligt att handlarna i Habo är kritiska till förslaget om att ta bort parkeringsplatser. I valet av handelsplats anser 65 procent av svenskarna att det viktigaste är att det är enkelt att ta sig dit. Både när det gäller externa handelsplatser och i stadskärnorna är bilen det överlägset mest flexibla och mest uppskattade transportsättet. Detta var ett tydligt mönster redan innan pandemin, enligt en undersökning från Svensk Handel (2019).

Annons

Bland de tusentals namnunderskrifter som samlats in i protest mot de nya parkeringsplanerna finns troligen också ett antal personer som är bosatta i andra kommuner. Det är ganska naturligt, då handel och annan service som finns i Habo centrum också måsta vara öppen och tillgänglig för andra än bara de som bor här. Så skapas en levande stadskärna.

Tyvärr är inte Habo den enda kommun i landet med tankar på sämre parkeringsmöjligheter. En rapport från KAK konstaterar att en majoritet av Sveriges kommuner vill minska bilismen bland annat genom färre parkeringsplatser. Låt inte Habo bli en av dessa. Planera i stället för ett centrum som är tillgängligt för alla transportslag, inte minst bilen.

Ivan Radulovic

Medlem i KAK:s expertråd

Till toppen av sidan