Annons

Annons

Annons

Annons

Jönköpings län

Debatt
Länets museer är en del av vårt kollektiva minne

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

De regionala och lokala museerna är vår gemensamma minnesbank för alla, skriver Johan Gärskog, museichef Jönköpings läns museum. Foto: Sofie Jarl

Annons

Vad är vitsen med länets museer? Låt oss börja med ett tankeexperiment:

Föreställ dig att du vaknar upp en morgon och inte minns någonting och att du inte har en aning om vem du egentligen är, ingen aning om din bakgrund eller vart du kommer ifrån.

Sannolikt skulle du vara rejält förvirrad, för utan de minnen och kunskaper som du byggt upp genom årens lopp skulle du knappast klara dig. Du skulle inte kunna orientera dig i tillvaron, än mindre staka ut din väg in i framtiden.

Hur är det då med våra gemensamma minnen och kunskaper – det som vi brukar kalla vårt kulturarv?

Jo, det är nämligen så att det vi tillsammans i länet tänkt och gjort genom historien och det vi tänker och gör idag lämnar spår – minnen och berättelser som vi kallar vårt gemensamma kulturarv.

Annons

Utan att vårda, dokumentera och förmedla de spår av minnen och berättelser som vi kallar vårt gemensamma kulturarv, riskerar vårt län att drabbas av kunskapsbrist och minnesförlust.

Annons

Precis som dina personliga minnen och kunskaper är avgörande för ditt liv, är våra gemensamma minnen och kunskaper avgörande för att bygga ett hållbart samhälle med framtidstro. Om vi visar respekt för vad människor tänkt och gjort genom historien finns också förutsättningar att skapa respekt mellan människor som lever här och nu, liksom respekt inför kommande generationer.

De regionala och lokala museerna är vår gemensamma minnesbank för alla, samtidigt som vi fungerar som viktiga mötesplatser. Verksamheterna vilar på vetenskaplig grund och kan därmed utgöra en motvikt mot en samhällsutveckling som många gånger tenderar att allt mer luta sig mot förenklade budskap och ”alternativ fakta”. Museerna är därmed en viktig del av samhällets demokratiska immunförsvar.

Med utgångspunkt i historiska berättelser, föremål och bilder som de regionala och lokala museerna förvaltar åt kommande generationer, skildrar vi vår historia samt speglar och förstår vår samtid.

Museerna måste ges förutsättningar att både förvalta vår historia och våra samlingar, dokumentera vår samtid och samtidigt förmedla detta i samverkan med enskilda personer, civilsamhälle, näringsliv och institutioner. Uppdraget är stort och komplext vilket också museilagens 4 § vittnar om: ”Ett museum ska utifrån sitt ämnesområde bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning.”

För att kunna leva upp till allt detta måste länets museer dessutom ha ekonomiska förutsättningar för kontinuerlig utveckling, för att på så sätt kunna vara relevanta för människor i dagens samhälle. För bara den som känner sin historia kan bygga den vidare.

Johan Gärskog

Museichef Jönköpings läns museum

Annons

Annons

Till toppen av sidan