Annons

Annons

Annons

Annons

Jönköpings län

Debatt
Ambulansverksamheten måste vara socialt hållbar

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Om en socialt hållbar ambulansklink är oförenlig med nuvarande budget så måste så klart budget ändras, skriver Mikael Ekvall.

Bild: Elin Elderud

Annons

Det finns mycket att vara orolig för när det gäller hur ambulansverksamheten fungerar i Region Jönköpings län. Målet att nå alla larm vid det som fram tills nyligen benämndes prioritet 1 inom 20 minuter uppfylls inte och sanningen är att det inte ens är särskilt nära. Detta trots att ambulanspersonalen gör en heroisk insats dag som natt. Pandemin har helt klart påverkat situationen men redan innan pandemin var situationen ohållbar. Dessutom har pandemieffekten på ambulanskliniken nu klingat av samtidigt som bekymren kvarstår.

Under 2020 rapporteras det om över 18 000 övertidstimmar inom ambulanskliniken. Den kraftiga andelen övertidstimmar oroar och långsiktigt äventyras den sociala hållbarheten i verksamheten och därmed också patientsäkerheten. En stor del av de bekymmer som finns går att härleda till bemanningsproblem. Det är helt enkelt för få som arbetar inom regionens ambulansverksamhet.

Annons

Annons

Grundbemanningen inom ambulansverksamheten i Region Jönköpings län måste alltså öka, det är faktiskt en enkel ekvation. Det är däremot inte alls säkert att det behöver innebära en väsentligt högre verksamhetskostnad. Om grundbemanningen tillåts öka minskar sannolikt behovet av övertidstimmar i tusental. Det blir dessutom enklare för chefer att planera för medarbetares semester och föräldraledighet. För att inte tala om att det blir enklare att klara av verksamhetsmålen även när någon exempelvis blir långvarigt sjukskriven. Som det ser ut just nu med arbetssituationen så finns det dessutom en stor risk att sjukskrivningarna kan komma att öka.

Men även om en socialt hållbar ambulansklinik skulle innebära ökade kostnader för regionen, vilket alltså inte är helt säkert, så kan inte budget i balans vara det enda övergripande målet. Om en socialt hållbar ambulansklink är oförenlig med nuvarande budget så måste så klart budget ändras. Det är en rimlig slutsats. Därför är satsningar på ökad grundbemanning särskilt prioriterade för Vänsterpartiet.

Problematiken inom ambulansverksamheten är alltså omfattande och återfinns i hela länet även om höglandet just nu är särskilt hårt drabbade. Ambulanser i Aneby, Vetlanda och Sävsjö riskerar ofta att ställas, vilket så klart i det allvarligaste läget kan påverka utryckningstiden. Detta är ingen hemlighet utan välkänt för de allra flesta inom regionen, således också den politiska ledningen. Brister inom ambulanskliniken har påpekats av fackligt förtroendevalda på flera olika nivåer.

Annons

Annons

Utöver ställda ambulanser, övertidstimmar i tusental och mål som inte uppnås så finns också flera vittnesmål om antifackliga metoder. Vilket självklart är mycket allvarligt och det är av yttersta vikt att regionen som offentlig arbetsgivare agerar på ett föredömligt sätt utan påtryckningsmetoder.

Med anledning av denna bakgrund har Vänsterpartiet ställt en interpellation som ska behandlas på regionfullmäktige. I interpellationen önskar vi svar på flera viktiga frågor. Dels handlar det om vilka åtgärder som den politiska ledningen avser vidta för att se till att fler ambulanser når sin destination inom 20 minuter. Men det handlar också om vad den politiska ledningen planerar att göra för att arbetssituationen för ambulanspersonalen ska bli långsiktigt hållbar.

Mikael Ekvall (V)

Regionråd i opposition i Region Jönköpings län

Till toppen av sidan