Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
KD Senior: Dags att införa en äldrekonvention

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Att ta vara på äldre människors behov, intressen och rättigheter är en viktig politisk uppgift, skriver Lars O Molin och Liisa Sveningsson. Michael Probst/AP.

Bild: AP

Annons

Sverige utmärker sig som ett land med stor åldersfixering. Många seniorer upplever att åldersdiskrimineringen breder ut sig. Under den pandemi som vi upplever har ”sjuttioplussare” blivit en grupp där alla mellan 70 år och uppåt blivit infösta. I den gruppen ingår det dock individer med lång livserfarenhet och livskunskap. Att ta vara på äldre människors behov, intressen och rättigheter är en viktig politisk uppgift.

Att bli äldre och åldras är en naturlig del av livet, en process som börjar redan när vi föds. Vi kan vara med och påverka hur vi ska åldras och leva som äldre. Vi tror att ett sätt är att stärka det friska. Hälsa bestäms av såväl yttre som inre faktorer.

Fyra hörnpelare som bidrar till hälsosamt åldrande: meningsfullhet, social samvaro, fysisk aktivitet och goda matvanor. Därför behöver insatserna fokusera på att ge goda förutsättningar för att varje individ ska kunna åldras med så god livskvalitet som möjligt. Samtidigt måste vi vara medvetna om att seniorer är en heterogen grupp med olika bakgrunder och förutsättningar.

Annons

Annons

Kristdemokraternas Seniorförbund (KD Senior) har utarbetat ett program med titeln ”En politik med seniora ögon”. Grundläggande är vår människosyn att varje människa är en unik och oersättlig individ som har samma absoluta och okränkbara värde oavsett ålder. I vårt program har vi sammanställt förslag om vilka vi inbjuder till samtal. Vi vill att rapporten ska vara en stimulans och vägledning till diskussion och beslut.

I programmet framhålls behovet av god kvalitet inom vården och omsorgen. Den medicinska vården för äldre kräver särskild kunskap hos läkare, sjuksköterskor, rehabiliteringspersonal, med flera. En särskild satsning behöver göras för att kvalitetssäkra utbildningen av undersköterskor. Yrkestiteln ”undersköterska” bör skyddas.

Kultur kan vara ett sätt att berika livet på äldre dagar och gör det lättare att kunna hantera och bearbeta de svårigheter som många äldre upplever. Kommuner och regioner har ett stort ansvar för att också det själsliga livet får stimulans.

Trygghet för äldre kan handla om samhällsplanering och att arbeta brottsförebyggande. Hemtjänstpersonalen är en mycket viktig del i äldreomsorgen. Att begränsa antalet som kommer till ens hem för att utföra omsorgssysslor är trygghetsskapande för de äldre.

KD Seniors program innehåller många fler punkter. Exempel på det är pensioner och bostäder. När dessa politiska områden berörs är det viktigt att de seniora ögonen finns vid planering och utförande.

Annons

Till skydd för samhällets äldre skulle det behövas en äldrekonvention liksom vi har en barnkonvention. Grundprincipen för en sådan konvention ska vara att den ska genomsyra allt politiskt arbete.

Lars O. Molin

Förbundsordförande KD Senior                                      

Liisa Sveningsson

Styrelseledamot KD Senior

Annons

Annons

Till toppen av sidan