Annons

Annons

Annons

Csaba Bene Perlenberg

ledare borgerligJönköping

Csaba Bene Perlenberg
Låt inte SD öka politikens makt över tjänstemän i Region Jönköpings län

Text: 

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende borgerlig.

Bild: Anders Wiklund, Pär Grännö

Annons

OPINION. Flytta kontrollen över avslutade anställningar och avgångsvederlag från tjänstemannanivå till politisk nivå. I stället för HR-chefen ska det lyftas till ansvariga politiker.

Med det förslaget, som avhandlas på tisdagens regionstyrelse, ger Sverigedemokraterna i Region Jönköpings län en inblick i hur ett sverigedemokratiskt styre av regionen skulle se – en försämring på riktigt, för att parafrasera partiets valslogan från 2018.

Sverigedemokraterna motiverar förändringen med transparens, men det motsatta skulle bli fallet. I dag är det en rimlig ordning att det finns en förutsägbarhet och trygghet för den enskilde då konflikter uppstår eller samarbeten inte längre har möjlighet att nå definierade mål. Den förutsägbarheten garanteras av att parter i konflikt kan komma överens om förlikningar som tas fram i förhandlingar. Även om chefer inom det offentliga har stora löner och ibland tillhörande förmåner är det fortfarande som så att individer alltid är den svaga parten gentemot en koloss av en regions storlek. Då är det rimligt att arbetstagare och arbetsgivare kan skiljas på ett för arbetstagaren fördelaktigt vis, alldeles oavsett anledning.

Annons

Annons

Gällande ordning, att det ska råda ett starkt anställningsskydd för arbetstagare med arbetsmarknadens parter som primära och gemensamma konfliktlösare, skulle urholkas om Sverigedemokraternas förslag skulle förverkligas.

Risken är uppenbar att arbetstagare skulle ta stor skada av politiker som bestämmer om deras avgångsvederlag, givet att det skulle vara lockande för politiker att "skicka ett budskap" gentemot enskilda arbetstagare. Även en annan risk föreligger: En berättigad misstänksamhet mot politiker att förlikningsnivåer antingen skulle vara för små eller för stora, beroende på politiskt parti och situation.

Vilket problem som Sverigedemokraterna vill lösa är oklart. I dag utgör antalet anställningar som årligen avslutas med förlikning mindre än 1 promille av de anställda i Region Jönköpings län, enligt tjänstemannaunderlag framtaget för regionstyrelsen. Därmed går det inte att tolka SD-förslaget på annat sätt än att partiet enbart vill öka den politiska kontrollen över tjänstemannakåren och därmed minska de regionala myndigheternas autonomi och frihet.

Politiseringen av och den önskade makten över enskilda tjänstemäns avgångsvederlag bådar inte gott inför ett eventuellt SD-styre. I dag finns det facit över hur dåligt SD:s politik rimmar med professionella tjänstemäns förutsättningar att utföra sina uppdrag i enlighet med gällande lagar och regler. I skånska Hörby har det varit en veritabel avgångskarusell efter att SD besteg den kommunala makten efter förra kommunvalet. Många av dem har vittnat om orimliga och ibland tveksamma krav från den politiska nivån som inte varit möjliga att genomföra utifrån god tjänstemannapraxis.

Annons

Inför en sådan utveckling, där höga chefer och tjänstemän antingen tvingas bli utköpta eller självmant går eftersom SD:s styre inte sällan vill överträda gränsen mellan politiken och professionen, är det givetvis lockande för SD att införa regler som gör det möjligt för partiet att kontrollera vad misshagliga tjänstemän får för ersättning vid förlikning.

Det är ett mycket osvenskt förhållningssätt som måste motas i grind.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan