Annons

Annons

Annons

Gruvplanerna i Norra Kärr

Debatt
Ge återvinning företräde före ny brytning vid Norra Kärr

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bergsstaten borde koncentrera sig på de geologiska och ekonomiska förhållandena, skriver flera personer engagerade mot en föreslagen gruva i Norra Kärr.

Bild: TT

Annons

DEBATT. Både regering och opposition pratar om behovet av snabbare tillståndsprocesser för nya gruvor. Långa handläggningstider är definitivt ett problem. Detta beror bland annat på att minerallagen med anor från 1600-talet och den mer moderna miljöbalken inte fungerar tillsammans.

Här är tre förslag som ökar effektiviteten samtidigt som miljöhänsyn kan bevaras:

• Slopa Bergsstatens miljöprövning enligt minerallagen.

• Förstärk resurserna hos miljöprövningsmyndigheterna.

• Upphandla fristående, opartiska konsulter med specialistkompetens.

Först måste dubbelprövningen upphöra och all miljöprövning flyttas bort från Bergsstaten. Därmed försvinner ett av de största problemen i dagens system: att Bergsstaten, utan miljökompetens, godkänner platsen enligt 3 och 4 kap. i miljöbalken i samband med bearbetningskoncessionen. Naturvårdsverket föreslog redan 2017 denna lösning.

Annons

Annons

Bergsstaten kan i stället koncentrera sig på de geologiska och ekonomiska förhållandena och ge ett förhandsbesked, som dock ska vara tydligt villkorat med att länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen därefter ger sitt godkännande i form av eventuellt Natura 2000-tillstånd och miljötillstånd.

För att snabba på beslutsfattandet bör tillsynsmyndigheternas och mark- och miljödomstolarnas resurser och kompetens dessutom höjas kraftigt.

Till sist vore det en avgörande förbättring om tillståndsmyndigheterna kunde anlita certifierade, opartiska miljökonsulter, för att bedöma sökandens miljökonsekvensbeskrivningar. I dag är myndigheterna i händerna på konsulter som betalas av sökanden. Konsulternas roll är att producera partsinlagor, inte ett objektivt beslutsunderlag. Detta försvårar och förlänger prövningsprocessen.

Långt ifrån alla platser passar för gruvverksamhet. Ett stort dagbrott i Norra Kärr vid Vätterns strand är en olämplig plats. Ingen anlägger en stor vattentäkt nedströms en gruva. Att anlägga en gruva med avrinning mot en av Sveriges viktigaste vattentäkter är ett omöjligt alternativ.

Klimatförändringarna är ett reellt hot inte minst mot vatten- och matförsörjning. Vätterns klara kalla vatten och dess ekosystem hotas av ett varmare klimat. En omställning bort från fossilt måste därför ha högsta prioritet. Men lösningen är inte att skapa nya stora miljöproblem genom att anlägga gruvor i känsliga områden.

Annons

En betydligt mer realistisk lösning är LKAB:s projekt att ta fram en tredjedel av Europas behov av jordartsmetaller ur sina gamla avfallsupplag. Det finns även stora möjligheter att utveckla ”urban mining” för många kritiska råvaror. Återvinning måste ges företräde framför ny brytning.

Elisabeth Lennartsson

Ordförande Aktion Rädda Vättern

Lars Lindfors

Ordförande Naturskyddsföreningen Jönköpings Länsförbund

Barbro Carlberg

Ordförande Naturskyddsföreningen Östergötland

Carina Gustavsson

Ordförande Urbergsgruppen Gränna

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan