Annons

Annons

Annons

Jönköpings län

Debatt
Alla medarbetare ska behandlas med respekt, SD

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Poängen med att lyfta särskilda samhällsgrupper som hbtqi-personer är att synliggöra gruppernas särskilda utsatthet, skriver Jeanette Söderström, Simon Johansson och Irada Söderberg.

Annons

DEBATT. Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter till att forma samhället och sina egna liv. Region Jönköpings län gör ett viktigt arbete med att integrera jämställdhet på alla nivåer i organisationen. Det ska finnas med i det enskilda patientmötet, i verksamhetsbesluten och de politiska besluten. För att konkretisera jämställdhetsarbetet i verksamheterna har regionfullmäktige antagit en ny policy för lika rättigheter och möjligheter för de anställda i Region Jönköpings län.

Policyn säger att regionens alla verksamheter ska vara fri från diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och könsrelaterat våld och utgår från grundlagens diskrimineringsgrunder. Medarbetare ska bidra till en inkluderande arbetsmiljö med lika rättigheter och ha respekt för allas åsikter, bakgrunder och förmågor. Chefer i verksamheten ska vara förebilder och agera för öppenhet och respekt för allas åsikter, bakgrunder och förmågor samt arbeta förebyggande för att motverka alla former av diskriminering och trakasserier. Som länets största arbetsgivare ska Region Jönköpings län ta en aktiv roll i att göra arbetsmarknaden mer jämställd.

Annons

Annons

Med en ökad jämställdhet på arbetsmarknaden kommer tillväxten öka eftersom vi tar tillvara på kompetensen hos både kvinnor och män.

Sverigedemokraterna i Region Jönköpings län var det enda parti som reserverade sig mot förslaget om att anta den nya policyn under regionfullmäktige 7/12. I talarstolen debatterade Samuel Godrén, gruppledare för Sverigedemokraterna, mot att peka ut särskilda grupper i policyn. Samma retorik använde sig Sverigedemokraternas i regionfullmäktige den 10/11, den gången för att osynliggöra hbtqi-personer genom att ta bort skrivningar om jämlik hälsa och vård.

Vi vill se ett jämlikt samhälle där alla känner frihet, trygghet och framtidstro.

Poängen med att lyfta särskilda samhällsgrupper som hbtqi-personer är att synliggöra gruppernas särskilda utsatthet i samhället och säkerställa ett gott bemötande. För att vi ska motarbeta orättvisor och maktförhållanden i samhället behöver vi identifiera dem. Genom att synliggöra hbtqi-personer skapar vi också trygga, inkluderande och icke-diskriminerande miljöer. Policyn är således viktig för att säkerställa att all personal har lika rättigheter och skyldigheter och att verksamheterna har inkluderande arbetsmiljöer. Vi vill se ett jämlikt samhälle där alla känner frihet, trygghet och framtidstro. Därför ska Region Jönköpings län fortsätta arbeta aktivt med att alla medarbetare ska ha lika förutsättningar.

Annons

Under regionfullmäktige framförde Sverigedemokraterna i stället ett ändringsyrkande där de ville inkludera in ”alla som kan utsättas för diskriminering” och ville frångå grundlagens diskrimineringsgrunder. De förde bort debatten om det viktiga policy-dokumentet till att kritisera Sveriges grundlag. Eventuella ändringar i grundlagen är inget som beslutas på regionfullmäktige och det borde även Sverigedemokraterna känna till.

För oss socialdemokrater är policyn viktig. Den 7 december klubbade regionfullmäktiges ordförande Desiré Törnqvist (S) igenom beslutet att anta den nya policyn. Region Jönköpings län fortsätter att stå upp för alla människors lika värde och alla medarbetare ska bemöta varandra med respekt.

Jeanette Söderström (S)

Simon Johansson (S)

Irada Söderberg (S)

Regionpolitiker Region Jönköpings län

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan