Annons

Annons

Annons

Annons

Coronapandemin

FHM:s nya besked om hemkarantän – detta gäller nu

Familjekarantän slopas för friska personer som har fått dos tre, har haft covid-19 de senaste tre månaderna eller har en nyckelroll i en samhällskritisk verksamhet.

Sara Byfors, enhetschef på FHM.

Bild: TT

Annons

För alla andra kortas tiden i karantän från sju till fem dagar.

Den senaste tiden har det rapporterats om arbetsplatser med stora problem att hålla verksamheten igång och elever som inte kan ta sig till skolan. Det beror bland annat på att många svenskar sitter i karantän för att någon i samma hushåll är sjuk, utan att de själva har några symptom.

Fram tills nu har familjemedlemmar behövt vara hemma i sju dagar om någon i hushållet testar positivt för covid-19. Men nu kortar Folkhälsomyndigheten tiden från sju till fem dagar, om man inte själv har symtom.

Fler undantas

Dessutom görs undantag för symtomfria personer som har tagit dos tre, har haft covid-19 under de senaste tre månaderna eller är nyckelperson i en samhällsviktig verksamhet. De kan gå till jobb eller skola även om någon i familjen har covid-19.

Annons

Annons

Samhällsviktiga nyckelpersoner definieras närmare av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Det gäller till exempel nyckelpersoner inom polisen, vård och omsorg och nyckelpersoner för att el, internet, transporter och vattenförsörjning ska fungera.

Sara Byfors, enhetschef på FHM, framhåller att förändringarna måste göras försiktigt i ett läge där smittspridningen är så hög som i dag.

– Reglerna finns ju till för att minska smittspridningen, säger hon.

Det gäller att hitta balansen mellan att viktiga delar i samhället fungerar och att smittspridningen inte skenar.

– Vår bedömning är att det inte blir någon väsentlig påverkan på smittspridningen av förändringarna, säger Sara Byfors.

På arbetsplatser där personer som omfattas av undantagen från hemkarantän jobbar är det viktigt att det finns rutiner för screening. Det gäller speciellt i miljöer med sårbara grupper såsom sjukvård och äldreomsorg.

Fortsätt jobba hemifrån

Förhållningsreglerna ändras även för den som är sjuk i covid-19. Även där ändras tiden från sju till fem dagar, med två dagar som helt symtomfri.

Sara Byfors betonar att de som nu undantas från förhållningsregler om att stanna hemma från jobb och skola ändå bör undvika nära kontakter i den mån det är möjligt. Och de bör helt avstå från nära kontakter utanför arbetet eller skolan.

Annons

Och rekommendationen om att arbeta hemifrån, om det är möjligt, gäller fortsatt alla som kan.

Fakta

Fakta: MSB:s lista över nyckelfunktioner


TT
Styrning och övervakning, felavhjälpande underhåll inom produktion, lagring, distribution av el, energigas och fjärrvärme/fjärrkyla.

Nät och tjänsteövervakning/-styrning, incidenthantering, och felavhjälpning för transmissionsnät och accessnät inom infrastruktur för elektroniska kommunikationer.

Styrning/övervakning, provtagning, för att upprätthålla produktion, lagring och distribution av dricksvatten och rening av avloppsvatten.

Trafikledning, lotsning, sjötrafikinformationstjänst för lufttrafik, sjöfart, järnväg och väg.

Informations- och alarmeringscentraler som betjänar räddningstjänst, polis, omsorg och-/ eller hälso- och sjukvård.

Kriminalvård och Migrationsverkets förvar.

Källa: MSB

Annons

Annons

Till toppen av sidan