Annons

Annons

Annons

Csaba Bene Perlenberg

ledare borgerligJönköpings län

Csaba Bene Perlenberg
Annie Lööf: ”Liberaler mot SD är varmt välkomna till Centern”

Text

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende borgerlig.

Centerpartiets partiledare Annie Lööf menar att Jönköpings län har framtiden för sig.

Bild: Jessica Gow/TT

Annons

I höst riskerar de socialliberala väljare och politiker som länge sett Liberalerna som sin hemvist att bli hemlösa. Annie Lööf välkomnar i ett samtal med JP Ledare dem till Centerpartiet.

OPINIONSINTERVJU. Politiskt intresserade har under de senaste åren kunnat notera att flera ledande centerpartister, däribland Lööf och den ekonomisk-politiska talespersonen Martin Ådahl, allt oftare användt sig av ett politiskt epitet för att beskriva Centerpartiet: Socialliberalismen.

Den som Nationalencyklopedin beskriver som en "åsiktsriktning inom liberalismen som starkare betonar det allmännas ansvar för de svagaste och sämst ställda". Och, som NE skriver: "I svensk politik åberopas de socialliberala idéerna främst av Liberalerna." Kanske är det dags att revidera NE, givet Centerns socialliberala ambitioner.

– För centerpartister har den sociala aspekten av vår politik och våra värderingar funnits hela tiden. Länge kallade vi oss för ekohumanister. I humanismen finns den sociala aspekten. När vi i vårt idéprogram 2013 för första gången skrev att vi är liberaler så valde vi att beskriva det som att vi är gröna, frihetliga liberaler med ett socialt patos. Jag har betecknat mig som grön socialliberal under lång tid, säger Annie Lööf.

Annons

Annons

Socialdemokraternas Daniel Suhonen menade för några år sedan att Lööf stod till höger om Djingis Khan.

Det fanns en tid när Lööf skapade rubriker för att hon framhöll Margaret Thatcher som en politisk förebild. Socialdemokraternas Daniel Suhonen menade i en Aftonbladet-krönika för några år sedan att Lööf stod höger om Djingis Khan. Numera har pendeln svängt: Annie Lööf är i stället ett rött skynke för många högersympatisörer. Lööf själv verkar ta etiketteringen med ro.

– Jag är en ganska trygg grön socialliberal i mitten av svensk politik. Det skapas nidbilder av mig både från höger och vänster. Från höger tycker man att jag är närmast kommunist i vissa sammanhang och från vänster har jag utmålats som Margaret Thatcher. Jag är trygg med att den politik vi bedriver handlar om att minska klyvningarna i landet mellan stad och land och mellan människor. Att se till att de personer som har det allra sämst ställt måste få en ökad ekonomisk och social trygghet.

Annie Lööf sticker dock inte under stol med att hon likt många andra har utvecklats ideologiskt.

– Jag är väldigt stolt att jag vågade ta ut svängarna i början av min riksdagskarriär. Då la jag ett antal CUF-motioner som handlade om ett förändrat skattesystem och som utmanade. Flera motioner var väldigt liberala. Ju äldre jag har blivit, och efter att jag blev partiledare, har de skarpa ideologiska sakfrågorna blivit mycket mer balanserade. Det handlar om att jag har blivit äldre och lärt mig mer och tagit in ett helhetstänk.

Annie Lööf (C).

Annons

Hur ser då Centerpartiets socialliberalism ut?

– Som gröna, frihetliga liberaler tror vi på decentralisering. Att makten ska vara så nära människor som vanligt. Att människor i så hög grad som möjligt ska få bestämma över sitt eget liv.

Annons

Annie Lööf påminner att det som kom att bli Centerpartiet en gång skapades som en kamprörelse mot överförmynderi och påtvingad kollektivism.

– Samtidigt tror vi på en stark närvarande stat med ett likvärdigt rättsväsende i hela landet. Vi tror på nationella riktlinjer för en jämlik skola och vård. Men vi tror också på de små gemenskaperna, småskaligheten. Välfärden blir bättre ju närmare den kommer medarbetarna och de berörda. Det ökar möjligheten för människor att påverka sin egen arbetsplats och skolan.

Striderna om marknadshyror i nyproduktion men även LAS var i grunden en debatt om trygghet. Centern anklagades från vänster för att era reformer skulle öka otryggheten. Är marknadshyror och förändring av LAS socialliberala reformer?

– Sverige behöver liberala reformer både på bostadsmarknaden och arbetsmarknaden. Fler människor behöver bostäder och fler människor behöver komma i arbete. Vi förändrar ju arbetsrätten för att den ska passa småföretagen och de som står längst bort från arbetsmarknaden bättre, vilket är viktigt eftersom det är småföretagen som skapar jobb. Och att gå till egenförsörjning är ju en trygghetsfråga.

Även kompetensförsörjningen är en socialliberal fråga, menar Lööf.

– Att ha en modern lagstiftning som passar det moderna näringslivet och att erbjuda utbildning under yrkeslivet är ju socialliberalism om något!

När det gäller marknadshyror i nyproduktion, som Centern offrade för att regeringskaoset skulle upphöra, är Annie Lööf fortfarande en passionerad förespråkare av reformen.

Annons

– Fler bostäder på bostadsmarknaden leder till ökad rörlighet och att människor som i dag har svårt att få bostäder får ökade chanser att få en hyresrätt som blir tom. Genom att vi ökar rörligheten på bostads- och arbetsmarknaden möjliggör vi för fler människor att komma in i tryggheten.

Liberala grundreformer, menar Annie Lööf, är också en trygghetsfråga.

Annons

– Liberala strukturreformer tjänar till att sänka trösklar för fler att komma in och känna trygghet. Vi vill ju hantera den här insider- och outsider-problematiken. Fackförbund och Hyresgästföreningen har ju försvarat de som redan är inne i värmen, medan vi som vill ha förändringar är talespersoner för de som inte har några starka intresseorganisationer som talar för dem. De som saknar bostad eller arbete. De behöver också en politisk röst som står upp för dem.

Vilken är den stora socialliberala utmaningen i Sverige?

– Sakpolitiskt är det helt klart den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga men också bland kvinnor som har väldigt höga sjukskrivningstal just nu. Och så integrationen och utanförskapet.

Men utöver enskilda sakpolitiska frågor pekar Annie Lööf på att socialliberalismen har en viktig uppgift i svensk politik.

– Sverige behöver ju mer liberal politik. Samtidigt ser vi hur svensk politik dras mot ytterkanterna. S och MP drar sig åt vänster. L, KD och M drar sig åt SD. Hela det politiska samtalet förflyttas gärna ut till ytterkanternas världsbilder. Det är en stor och viktig liberal uppgift att vara samlande och fungera som brobyggare. Där måste vi också stå upp i det viktiga värderingsvalet med de stora, viktiga liberala grundprinciperna: Öppenhet, frihandel, mångfald, valfrihet, stärka den liberala demokratin men också stå upp när andra vill se en större och klåfingrig stat. Det saknas inte uppgifter för liberala krafter.

Annons

Nyamko Sabuni kan leda Liberalerna ur riksdagen.

Bild: Arkivbild

Om det vill sig illa åker Liberalerna ur riksdagen i höst. Finns det någon plan för att erbjuda hemlösa socialliberaler ett nytt hem?

– Förra året fick Centern över 2 000 nya medlemmar. Flera var tidigare medlemmar i Liberalerna. Vi ser runtom i landet en direkt överflyttning av förtroendevalda från Liberalerna till Centern. I Värnamo finns det ett sådant fall. Så det pågår en sådan process.

Annons

Annie Lööf syftar på den liberala politikern Malin Ekman som valde att lämna Liberalerna och gå till Centern efter att Liberalerna gått åt SD-hållet. Ekman har haft tunga positioner inom L både som ordförande och gruppledare i Värnamo kommun samt suttit i förbundsledningen i Jönköpings län.

– Sen hoppas jag att Sverige är tillräckligt stort för två olika liberala partier. Men det är klart att de liberaler, som likt mig, kämpar för en offensiv klimat- och miljöpolitik och som står upp för liberala värderingar och som inte vill kompromissa med SD, de är varmt välkomna till Centerpartiet inför och efter nästa val. Det kommer finnas en stor beredskap hos Centern för att ta emot alla som är liberalt sinnade, som det alltid finns innan och efter ett val.

Annie Lööf på studiebesök i Tenhult i Jönköpings län i november 2021.

Bild: Joel Wennerberg

Annie Lööf är inte bara partiledare utan även riksdagsledamot för Jönköpings läns valkrets. Lööf menar att länet "ligger helt rätt geografiskt".

Annons

– Höghastighetstågen gör Jönköping till en viktig nationell knutpunkt men det är minst lika viktigt att ha bra regionala järnvägar och rusta upp våra länsvägar. Den småskaliga infrastrukturen är avgörande för vår industri, menar Lööf och avslutar:

– Jönköpings län har ju alla förutsättningar att bli ett grönt utvecklingslän. Vi har en väldigt stolt historia som industrilän med en stark jord- och skogsbrukssektor som är viktig att utveckla. Det finns en framtidstro här som rätt förvaltad bådar gott inför framtiden.

Csaba Bene Perlenberg

Politisk redaktör Jönköpings-Posten

LÄS MER: Annie – efter tio år som partiledare är jobbet fortfarande roligt

LÄS MER: Perlenberg: Centerpartiet borde förbereda sig för en liberal migrering

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan