Annons

Annons

Annons

Gruvplanerna i Norra Kärr

Debatt
Välkommen till Norra Kärr, Karl-Petter Thorwaldsson

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

En inbjudan från LRF till näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson att besöka området i Norra Kärr är på väg, skriver Christina Nyemad.

Bild: Jessica Gow/TT

Annons

DEBATT. Det är för närvarande en stor press på Sverige, både från EU och olika intressen inom landet att öppna nya gruvor. Då har debatten om planerna på en gruva i Norra Kärr strax norr om Gränna tagit fart igen. En intressant fyndighet av kritiska metaller där ett kanadensiskt bolag prospekterar.

I debatten lyfts främst de kritiska metallernas betydelse för omställningen till ett fossiloberoende samhälle fram. Men det finns fler aspekter att belysa.

LRF driver frågan om att dagens minerallagstiftning behöver reformeras och tillståndsprocesserna förbättras. Som markägare kan du inte alls hävda dina intressen gentemot ett gruvbolag. Vilket bolag som helst, inte sällan med utländska ägarintressen, har rätten att prospektera på din mark för att sedan, om man får ett brytningstillstånd, med expropriationslagen i ryggen tvinga dig att låta marken lösas in. Din äganderätt är helt åsidosatt. Insynen och de ekonomiska förutsättningarna för markägarna är i dag inte rimliga. De nuvarande långdragna och rättsosäkra processerna lägger en våt filt över en hel bygd. Det görs heller ingen intresseavvägning mellan de motstående intressen som kan finnas i den pågående markanvändningen. Livsmedelsproduktion till exempel.

Annons

Annons

Sverige har en av riksdagen beslutad livsmedelsstrategi där vi ska öka vår självförsörjningsgrad och minska vår sårbarhet. Öppnas en gruva i Norra Kärr är den ett uppenbart hot mot ett antal livsmedelsproducerande lantbruksföretag i bygden. Inte heller kommunernas planering behöver det tas hänsyn till enligt nuvarande minerallag.

Rättssäkerhetsgarantier när det gäller delaktighet i prospekteringsärenden, krav på information och kommunikation behöver införas och en intresseavvägning ska göras tidigt i processen.

För att täcka behoven av metaller för klimatomställningen måste betydligt större ansträngningar och investeringar göras för återvinning av de kritiska metallerna ur ”konsumtionsvaror” och ur de stora mängder gruvavfall som finns vid våra befintliga gruvor.

Det krävs nu mod och politiskt kurage i alla instanser för att vår miljölagstiftning verkligen tillämpas så att den fyller sitt syfte.

LRF delar självfallet alla berördas välgrundade farhågor om påverkan på vattendragen i avrinningsområdet från Norra Kärr och på Sveriges största dricksvattentäkt Vättern. Och det är svårt att föreställa sig något som har en större lokal miljöpåverkan än en gruva. EU har mycket stort intresse av att fyndigheten i Norra Kärr exploateras. Näringsministern hänvisar gärna till vår stränga miljölagstiftning som en garant. Det krävs nu mod och politiskt kurage i alla instanser för att vår miljölagstiftning verkligen tillämpas så att den fyller sitt syfte. I JP sade näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson i förra veckan att han ”om möjligheten finns gärna kommer och hälsar på”. En inbjudan från LRF till näringsministern att besöka området i Norra Kärr är på väg.

Christina Nyemad

2:a vice ordförande Regionstyrelsen LRF Jönköpings län

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan