Annons

Annons

Annons

Jönköping

Debatt
Myndigförklara Sveriges föräldrar – förändra 1177

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det är dags att vårdnadshavare får vara vårdnadshavare till dess barnen är myndiga, skriver Carl Cunningham och Eva Stråth.

Bild: Elin Elderud, Csaba Bene Perlenberg

Annons

DEBATT. Har du också slagits av det som sker när barn fyller 13 år? Plötsligt är du som förälder portad från ditt barns tand- och sjukvårdskontakt på 1177. Möjligheten att beställa ett pandemitest, kolla när recept löper ut eller ändra en tandläkartid digitalt åt din tonåring är med ens bortblåst. Myndighetsåldern är fortfarande 18 år, men på grund av ett beslut fattat av e-hälsomyndigheten har vi fått en orimlig situation. En situation där föräldrar ställs vid sidan om.

Det kan tyckas vara ett i-landsproblem. ”Det är väl bara för barnen att fixa ett eget bank-id och logga in!”, kan vän av ordning hävda. Är man som förälder ansvarig att se till att ens barn dyker upp på lektioner (skolplikten) och ekonomiskt ansvarig ända till 21 års ålder ska rimligen andra delar av barnens liv ingå i föräldraansvaret. Eller är det så att ansvaret finns där men att föräldrar, med avsaknad av insyn, inflytande och möjligheter, ändå ska vara fullt ut ansvariga för sina barns hälsa? Det är en ekvation som inte går ihop.

Annons

Annons

Vi förstår e-hälsomyndighetens bakomliggande goda tanke: ”Viljan att värna om barnets integritet som vårdtagare och att man alltid vill utgå från barnets bästa.” Konsekvenserna däremot är inte fullt så fantastiska. När man genomförde detta hade det krävts en ordentlig genomlysning för att se vilka konsekvenser det överlag får för familjer. För oss är det självklart att familjesäkra denna typ av beslut för att säkerställa att det inte drabbar familjer negativt och på ett orimligt sätt försvårar föräldrauppdraget.

Det är en orimlig förväntan att lägga ansvar på ett barn att hålla koll på när ett recept behöver förnyas, eller hantera läkarbesök.

Naturligtvis behöver vi ha respekt för tonåringars olikheter och olika livssituationer. Därför behövs både möjligheten för den unge att sekretessbelägga sin kontakt med ungdomsmottagningen samt möjligheten att dela den med vårdnadshavare. Att det finns hedersproblematik är vi väl medvetna om, men med den moderna teknik som finns i dag bör detta gå att lösa samtidigt som föräldrar ges möjlighet att kunna ta ansvar för sina barns medicinska behov.

Speciellt hårt drabbas familjer där barn har allvarliga sjukdomar eller lider av någon funktionsnedsättning. Där barnet har en regelbunden medicinering som kräver regelbunden uppföljning av sjukvården. Diabetes kan nämnas som exempel. Det är en orimlig förväntan att lägga ansvar på ett barn att hålla koll på när ett recept behöver förnyas, eller hantera läkarbesök. Vem tar ansvar för medicineringen om föräldrarna saknar insyn?

Annons

Annons

I Kristdemokraternas principprogram står följande: ”Det offentligas hjälp till anhöriga ska vara flexibel, utgå från den enskildes önskemål och integritet samt vara utformat efter subsidiaritets-principen, vilket innebär att insatserna ska vara stödjande och kompletterande istället för styrande och ersättande.” Att utestänga föräldrar från möjligheten att ta sitt ansvar är för oss obegripligt.

Att vara förälder är den mest ansvarsfulla uppgift man kan ha. Föräldraskapet innebär att man åtar sig en viktig och betydelsefull samhällsuppgift. Därför ska samhället bidra med så goda förutsättningar som möjligt. Det är dags att myndigförklara Sveriges föräldrar och göra det möjligt för dem att sköta sina barns vårdkontakter och receptadministration digitalt. Det är dags att vårdnadshavare får vara vårdnadshavare till dess barnen är myndiga. Riksdag och regering behöver nu agera i denna fråga.

Carl Cunningham (KD)

Ledamot i Jönköpings kommunfullmäktige

Eva Stråth (KD)

Ledamot i Individ- och familjeomsorgsnämnden i Jönköping

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan