Annons

Annons

Annons

Annons

Valet 2022

Debatt
Slopa märkliga förbudet, Jönköping University – värna demokratin

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Carl Cunningham (KD).

Bild: Elin Elderud

Annons

DEBATT. Demokratin är under hot. Ett blodigt krig pågår i Europa. Krigets fasansfulla verklighet har plötsligt flyttat betydligt närmare oss och vår lugna vrå i världen. Vi behöver nu, i samhällets alla skikt, agera för att stärka vår demokrati och alla dess rättigheter.

För det är ju som President Zeleznyj nyligen påpekade i sitt historiska tal till Sveriges riksdag: ”Gult och blått. Sverige och Ukraina delar färger. Och vi delar samma värderingar om frihet och demokrati.” Värt att försvara.

Därför är det en gåta varför styrelsen för Jönköping University väljer att utestänga politiken. Det finns nämligen ett beslut från 2018, som alltjämt gäller:

”Jönköping Universitys förhållningssätt är att högskolan inte upplåter lokaler eller ytor på högskoleområdet åt politiska partier.”

Annons

Annons

Detta beslut innebär att inga politiska studentförbund eller ungdomsförbund ges möjlighet att bedriva kampanjer eller anordna sammankomster på campus. Styrelsen hävdar att man vill säkerställa en arbetsplats och arbetsmiljö, för studenter och personal, som är fri från propaganda och opinionsbildning.

Visst, man redogör för ett antal undantag, men de andas viss styvmoderlighet och kontroll. Således är politiken välkommen, fast enbart under väl ordnade former.

Ursäkta, men vilken typ av skyddad miljö är det man vill uppnå? Jag vill hävda att om inte politik fritt kan diskuteras på våra lärosäten är vi riktigt illa ute.

Ska högskolan exempelvis forma lärare på HLK (Högskolan för lärande och kommunikation) är det väl en fördel att dessa lär sig möta just propaganda och opinionsbildning. Eller?

Sanningen är att det inte finns något perfekt parti, även om partierna ofta försöker framställa sig som sådana.

Väljer att citera riksdagsledamoten Niklas Karlsson (S), som i en motion 2019 lyfter vikten av och skyldigheten att lärosäten och studentkårer ger partipolitiska föreningar tillträde på högskolor och universitet för att informera och därigenom skapa möjlighet till politiskt engagemang:

”Av 1 kap. 13 § högskoleförordningen (1993:100) framgår att en högskola är skyldig att låta en demokratiskt uppbyggd förening för studenter vid lärosätet använda undervisningslokalerna vid en sammankomst som anordnas för medlemmar om samman­komsten hålls för upplysning, meningsyttring och liknande eller för framförande av konstnärligt verk.”

Annons

Vi har under en längre tid sett en demokratisk utarmning i vårt land, där allt färre vill engagera sig politiskt. Det gäller inte minst yngre personer. Viljan att engagera sig i ett parti och därmed få möjlighet att påverka är på ett sluttande plan.

Annons

Varför är det så? Anledningarna är säkert många. Bland de yngre beror det säkert på att formerna tycks otidsenliga, språkbruket gammaldags och att tidsaspekten - från förslag till beslut - anses enorma. Incitamentet att ta språnget in i politiken är för de flesta gigantiskt.

Jag tror även det handlar om okunskap. Många avstår nog från att kandidera för eller bli medlem i ett parti för att man tror att det innebär att man då behöver bejaka allt som partiet står för.

Sanningen är att det inte finns något perfekt parti, även om partierna ofta försöker framställa sig som sådana. Eller så tror man att politik handlar om fula påhopp och inte om grundläggande ideologier.

Här har våra svenska lärosäten en uppgift; att ge plats för politiska samtal och möjlighet för den enskilde att kunna utvecklas politiskt och våga se för- och nackdelar med olika politiska rörelser.

Vad är högskolan i Jönköping rädd för? Att extrema ytterlighetspartier tänker slå upp kampanjbord? Jag kan förstå om man inte vill ha nazister eller kommunister i sina lokaler som skanderar budskap och försöker jaga medlemmar till sina rörelser. Nöj er då med att enbart bjuda in partier som är invalda i Sveriges riksdag.

Det jag vill komma åt är att det nu är dags för styrelsen i Jönköping University att ompröva sitt tidigare beslut vad gäller portning av politiska partiers ungdoms- och studentförbund på högskolan i Jönköping.

Annons

Låt det politiska samtalet föras som anstår ett lärosäte i ett demokratiskt land år 2022. I år är det dessutom valår och då finns det ännu större anledning att låta politiken flöda och mötesfriheten råda – även på campus i Jönköping. Om inte tycker jag att högskolans ledning bör redogöra för sina bevekelsegrunder här i JP.

Carl Cunningham (KD)

Ledamot i fullmäktige Jönköpings kommun samt valledare för KD i Jönköpings län

Annons

Annons

Till toppen av sidan