Annons

Annons

Annons

Annons

Jönköping

Debatt
SD: Vi ställer oss bakom kravet – öka resurser för barn och ungas hälsa

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Fler och fler unga lider av psykisk ohälsa, skriver Ida Kors (SD).

Annons

DEBATT. Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde togs beslut om reviderade ekonomiska ramar för 2023–2025.

En del av förslaget från koalitionen var att förstärka individ- och familjeomsorgsnämnden (IFO) med 30 miljoner kronor.

I samband med detta yrkade oppositionsråd Andreas Sturesson (KD) på att nämndens budget skulle förstärkas med ytterligare 60 miljoner kronor årligen för de nästkommande tre åren.

Sverigedemokraterna ställer sig positiva till förslaget och röstade ja till ökade resurser för barn och ungas hälsa. Koalitionen resonerade annorlunda och förslaget röstades ner.

Bakgrunden är att nämnden redan från start har varit underbudgeterad och underskottet växer från år till år. Samtidigt ökar inflödet av ärenden gällande barn och unga kraftigt.

Annons

Fler och fler unga lider av psykisk ohälsa, och det är något vi måste arbeta med genomgripande i den kommunala verksamheten tillsammans med region, föreningsliv och civilsamhälle.

Annons

Problematiken är komplex och det kommer krävas stärkta resurser och flera olika former av insatser för att lyckas bryta utvecklingen och minska den psykiska ohälsan hos unga.

Det är inte långsiktigt hållbart att fortsätta lägga pengar på att enbart hålla verksamheten flytande.

Vi behöver göra mer än vi gör i dag. Vi behöver öka tillgängligheten, vi behöver hitta nya vägar för att nå familjer och vi behöver ge bättre förutsättningar för familjer att klara av sin situation utan ingripande åtgärder från socialtjänsten.

Med den ekonomiska förstärkning som koalitionen nu vill tillföra kommer vi inte kunna göra mer.

Tillskottet kommer sannolikt inte ens räcka till för att täcka underskottet. I bästa fall ger koalitionens förslag nämnden ett nollresultat, vilket i sig är positivt men detta ska å andra sidan vara en självklarhet.

Nämndernas ramar ska budgeteras utifrån att ge rimliga ekonomiska resurser för att klara sitt uppdrag och måluppfyllelse.

Det är inte långsiktigt hållbart att fortsätta lägga pengar på att enbart hålla verksamheten flytande.

Vi behöver i stället satsa resurser på insatser som leder till att minska behovet av akuta och mer ingripande åtgärder. Enda vägen för att minska kostnader för placeringar är att minska behovet.

Annons

Annons

Målet är att fler av de barn som har insatser från socialtjänsten ska kunna växa upp hemma i den egna familjen. Just därför måste vi öka upp möjligheten för att kunna gå in med olika former av föräldrastöd i kombination med familjebehandling och insatser riktat till det egna nätverket.

För att politiken ska vara trovärdig med sina mål, förutsätter det att man ger rimliga ekonomiska ramar för att kunna uppnå de mål man säger sig ha.

Ida Kors (SD)

Agnetha Lundberg (SD)

Ledamöter i Jönköpings kommunfullmäktige

Annons

Annons

Till toppen av sidan