Annons

Annons

Annons

Annons

Max Eskilsson

ledare borgerligMax möter

Max Eskilsson
Lipponen (SD): ”Många önskade nog mer komplett Rosenlundsbad”

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende borgerlig.

”Att man ska ha lärt sig det svenska språket inom två år borde till exempel vara en självklarhet”, säger Jan-Ove Lipponen (SD).

Bild: Terese Karlsson

Annons

INTERVJU. Under våren träffar JP:s politiske redaktör Max Eskilsson företrädare för politiska partierna som finns representerade i Jönköpings kommunfullmäktige. Jan-Ove Lipponen är förstanamn på Sverigedemokraternas kommunlista.

Vad är sverigedemokratisk ideologi för dig?

– Att verka för det samhällsbevarande, med en nationalistisk grundsyn. Skyddandet av den svenska identiteten. Värnandet av det klassiska folkhemmet.

I det vardagliga, vad kan detta innebära konkret?

– Det vi tittar på, är hur det helt enkelt ska fungera, med alla som kommer utifrån. Hur våra lagar kan upprätthållas. Det blir så lätt konfrontationer, om man inte har skött integrationen. Inte ställt rimliga krav, där krav ska ställas. Att man ska ha lärt sig det svenska språket inom två år borde till exempel vara en självklarhet.

När det gäller flyktingmottagandet, har ni gjort en omsvängning i och med kriget mot Ukraina?

Annons

– Samhället kan under en mandatperiods gång förändras. Tittar man på Ukraina är det mer likt det som hände under andra världskriget, snarare än flyktingkrisen 2015. Männen som stannar kvar och försvarar sitt land, medan kvinnor och barn flyr.

Annons

– De som kommer hit nu, från Ukraina, är inte minst lättare att integrera. En helt annan kategori av flyktingar, som är så mycket närmare vår kultur. Det är imponerande att se hur snabbt de lär sig svenska.

Jönköpings kommun borde ta ett stort ansvar i detta fall alltså?

– Vi har ju fått fördelningstal som kommun och det förväntas vi nå till sommaren. Nu har prognosen om mottagande också justerats ned en bit, vilket jag ser positivt på. Det lär inte bli lika många som det först verkade.

– Sedan kan jag tycka att regeringen borde göra mer. Exempelvis att frivilliga som gör insatser, tar emot ukrainska flyktingar, ska kunna få ersättning.

”Har man ingen ordning i skolan blir det ingen ordning i utbildningen”, säger Lipponen.

Bild: Terese Karlsson

Vad ser du som mest prioriterat för Jönköpings kommun att ägna sig åt under kommande mandatperiod?

– Framför allt handlar det om välfärdsfrågor i stort. IFO (individ- och familje­omsorgs­nämnden) har ständigt gått med underskott. Där behövs krafttag. En ekonomisk punktinsats kan behöva göras, och med tiden är effektiviseringar tänkbart.

Hur ser er skolpolitik ut?

– Har man ingen ordning i skolan blir det ingen ordning i utbildningen. Det behövs fler behöriga lärare och möjligen borde det finnas fler vuxna på plats i skolmiljön över huvud taget. Så att det kan bli mer lugn, där det är lite oroligt.

– När det gäller stök krävs ändamålsenliga tag. Elever som uppträder stökigt behöver plockas ut ur klassrummet. Samtidigt behöver barn med särskilda behov rätt stöd.

Annons

Annons

– Vi ser också positivt på att säkerheten kommer att höjas på skolorna, incidenter förekommer trots allt.

Vad vill ni göra inom miljöpolitik lokalt?

– Ja, det finns ju ett antal miljöskulder. Till exempel handlar det om var man bygger ut, så att det i efterhand får saneras. Frågan om Mariebo hängde länge i luften och jag är glad att de boende nu ser ut att bli kompenserade.

– Vi motsätter oss även gruvplanerna i Norra Kärr, det kan bli en ordentlig miljökatastrof.

Hur kan Jönköpings trafiksituation förbättras?

– Användningen av chickaner (kurvor i nära anslutning till varandra) är problematiska, och blev nu senast aktuellt i Gränna. Det heter att det är trafikfrämjande åtgärder, men det är snarare tal om trafikförsvårande åtgärder. I detta avseende är skyltningar betydligt bättre. Enligt mig ska man kunna åka inom den hastighetsgräns som är tillåten, utan obehag.

– Sedan finns problem i stort. Åker man på en annan väg än E4:an är det katastrof. Det är alldeles för stockat.

– Möjligheterna att ta sig fram måste öka. Ett konkret exempel är att Munksjöbron måste utformas för körning enligt den tvåfilsvariant den faktiskt är planerad för.

Ni driver sedan en tid frågan att hemspråksundervisning, bortsett från nationella minoritetsspråk, inte ska erbjudas skattefinansierat. Varför?

– Ja, det finns i Sverige exempel på skolor där du har så många språk att hålla reda på, det kan röra sig om omkring 30, att åtagandet blir helt ohållbart. Där skulle vi vilja se en lagändring, som leder till att det begränsas hur mycket hemspråksundervisning kommuner behöver stå för.

Annons

Kan inte hemspråksundervisning leda till att elever stärker sin språkinlärning, även när det gäller svenska?

– Det där är en populär beskrivning från vissa håll, men det finns olika forskningsskolor på detta område. Det är långtifrån entydigt. Generellt är det viktigt med rätt krav på människor. En annan relaterad fråga är den om tolkar, hur kan det vara rimligt att den som har bott här länge har rätt till tolktjänster?

Annons

Jan-Ove Lipponen är toppnamn för SD i Jönköpings kommun.

Bild: Terese Karlsson

Bör Jönköpings kommun bli mer attraktiv?

– Jag skulle vilja påstå att vi är attraktiva, jämfört med andra kommuner. Vi har ett bra utbud av kultur- och nöjesliv. Bra restauranger och goda förutsättningar för stora evenemang.

Är det uttalade målet om 200 000 invånare bra?

– Nej, det tycker jag inte. Vi ska ha ett väl fungerande välfärdssystem. Allting ska fungera och hänga med i den takt som är rimlig. Titta bara på trafikmängden i dag, och lägg därtill skolornas organisation. Vad händer om alla plötsligt vill flytta hit i alltför snabb takt? Jag tror inte på det.

– Med det sagt ska man så klart ta höjd för en viss utveckling. Att se framåt, men kanske inte planera för exakt för 200 000.

– Det ska inte vara en tävling mellan kommunerna. Vi ska vara välmående, men inte tävla. Det vore ju inte bra att fylla på i utanförskapsområdena bara för att vi ska bli så många fler, snabbt. För så blir det lätt, om man har den attityden.

Hur går dina tankar kring Rosenlundsbadet? I höstas enades samtliga partier förutom SD. Hur ser du på det?

Annons

– Jag kan bara beklaga att det inte blir som de flesta invånare hade önskat. Det blir ingen relaxavdelning och inget äventyrsbad. Många skulle nog önska att det fick bli ett mer komplett badhus.

Bör beslutet rivas upp?

– Varje gång man river upp sådana stora beslut fördröjer man processen. Det skulle i så fall vara om en annan majoritet uppstod, med annan inriktning. Men det är osäkert hur mycket gehör vi skulle få för vår linje. Så framgent handlar det om att försöka komplettera, bygga till det som fattas.

Ni är i opposition, men skulle ni säga att ni har något inflytande i dag?

Annons

– Ja, man ser att det funnits vissa frågor som vi har drivit som sedan dyker upp på annat håll. Sedan röstar de emot oss i skarpt läge, men det är tydligt att de andra partierna lyssnar in vad vi driver. I många år har vi drivit värnandet av jordbruksmarken, nu har de andra börjat följa efter oss och vill ha en mer restriktiv byggnation.

Vad vill ni ha för styre? Vad är realistiskt?

– Oavsett vad andra säger just nu har vi ju sett på riksplanet att samarbetet blivit tätt mellan oss, M och KD. Så de partierna ligger ju nära till hands för oss. Möjligen kan även L bli aktuella.

– Allt hänger på vad som händer i valet. Ju fler mandat vi får, desto mer får vi att säga till om. Hursomhelst tror jag inte att det går att få till ett maktskifte utan oss.

Du är även ordförande för SD Motor nationellt, motorfrågorna ligger dig varmt om hjärtat?

– Absolut, det är en stor passion för mig. Rent politiskt har jag också länge drivit frågan om en ungdomsgård för motorintresserade ungdomar i Jönköping, i likhet med den som nyligen inrättades i Värnamo. Detta handlar om att ge unga chansen att umgås och lära sig tillsammans, i stället för att ägna sig åt olagligheter.

– Jag har tjatat om detta i 30 års tid och kan väl gärna tjata i 30 år till.

Fakta

Sverigedemokraterna i Jönköpings kommun

Roll i dag: I opposition
Antal mandat i dag: 10
Procent i senaste valet: 12,53

Annons

Annons

Till toppen av sidan