Annons

Annons

Annons

Max Eskilsson

ledare borgerligMax möter

Max Eskilsson
Dahlström (M): ”Trafiken i stan en fråga där kommunen är sämst”

Text: 

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende borgerlig.

”Valfriheten är central” säger Joakim Dahlström (M).

Bild: Terese Karlsson

Annons

INTERVJU. Under våren träffar JP:s politiske redaktör Max Eskilsson företrädare för politiska partierna som finns representerade i Jönköpings kommunfullmäktige. Joakim Dahlström är förstanamn på Moderaternas kommunlista.

Vad är moderat ideologi för dig?

– Frihet, möjlighet att själv få välja, att alla människor är unika. Det är grunden och vad som genomsyrar ideologin, som jag ser det. Trygghet är också viktigt. Sedan finns ingen ideologi som passar en till 100 procent, det handlar om att hitta den som ligger en närmast. Då passar Moderaterna mig bäst.

Kan det finnas en konflikt mellan frihet och trygghet?

– Det kan det. Jag är exempelvis för övervakning, ökad användning av kameror. Förekomsten av kameraövervakning kan skapa känslan av att du är mindre fri. Här uppstår frågan vilket som väger över. Tyvärr lever vi i dag i ett samhälle där otryggheten är ett faktum. Det är en tråkig utveckling men det blir för mig ganska enkelt att välja. Med det sagt är jag ödmjuk inför att alla inte håller med.

Annons

Annons

Vad innebär moderat ideologi på lokal nivå?

– Valfriheten är central. Vill jag bo i lägenhet eller villa? I vilken del av kommunen eller staden vill jag bo? I vilken skola vill jag gå? Var vill jag bo när jag blir äldre? Vem vill jag ha som vårdgivare?

– Vad gäller trygghet är det viktigt att kommunen har en tät dialog med polis. Generellt sett behöver det finnas en god samverkan mellan myndigheter, liksom mellan olika förvaltningar. Så att man kan skapa trygga miljöer för alla.

Vi talar om politikens blå tråd.

Vilka blir nyheterna i ert valprogram i år?

– Flera av våra viktigaste frågor har lanserats i budgetar och genom motioner under mandatperioden. Eftersom vi är i opposition och inte fått igenom våra frågor driver vi dem i valrörelsen: Exempelvis förebyggande arbete mot psykisk ohälsa hos barn och unga, flaskhalsar i trafiken, ökad byggnation av bostäder och tryggheten hos äldre.

– Sedan vill vi framför allt tydliggöra hur politiken hänger ihop. Helheten. Om man satsar på ett sakpolitiskt område, finns det mindre pengar kvar att lägga på något annat. Vi talar om politikens blå tråd.

– Något vi vill trycka på är som sagt bostadsfrågan. Detta är inte nytt men fortfarande av stor betydelse: Det ska finnas olika boendeslag, så att vi inte har ett område med bara villor, eller bara hyresrätter eller bostadsrätter. Inte minst har det släppts alldeles för få så kallade singeltomter. Tomtkön har växt sig alldeles för lång. Det är viktigt att unga har möjlighet att få tag i ett första boende samt att man kan göra en bostadskarriär.

Joakim Dahlström (M).

Bild: Terese Karlsson

Annons

Vad mer behöver Jönköpings kommun prioritera den kommande mandatperioden?

Annons

– En annan viktig fråga är den om psykisk ohälsa. Vi måste jobba hårdare och i samverkan. Samhället förändras hela tiden, nu krävs det att vi jobbar ännu mer förebyggande och ser varje individ. Då tänker jag främst på socialtjänst och skola, men även kultur och fritid är viktiga ingredienser i det förebyggande arbetet.

Att deras samverkan behöver stärkas?

– Ja, de har i dag för begränsade möjligheter att prata med varandra. Skolan är så viktig för barns liv, på ett sätt kan det ju beskrivas som deras motsvarighet till vuxnas arbetsplatser. Då måste man jobba hårdare för att hitta risker för psykisk ohälsa och sätta in rätt insatser i tid. Det behövs också generellt sett högre kompetens om olika funktionsvariationer för att alla elever ska få rätt förutsättningar.

Hur ser er skolpolitik ut?

– Målet måste vara att alla ska få godkända betyg. Hemmasittare är alltid ett misslyckande, och väldigt olika skäl kan ligga bakom sådan problematik. Psykisk ohälsa kan vara en del, och en annan att skolan inte förmått att skapa rätt förutsättningar.

– Alla barn och ungdomar är olika och ska också behandlas därefter. Några behöver extra stöd och andra behöver få ökade utmaningar, anpassade morötter att utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Det ligger så klart inte heller i krögarnas intresse att det blir bråk.

Vad vill du framhålla när det gäller kommunal miljöpolitik?

– Omställningen från fossila drivmedel. En infrastruktur som möjliggör fossilfria bilar. Uppförandet av solceller på kommunala byggnader där det är möjligt samt att arbeta med miljögifter och skydda våra vattendrag. Vi behöver också alla hjälpas åt att höja medvetenheten om vad varje medborgare själv kan bidra med, allt är inte kommunalt ansvar.

Annons

Moderaterna i Jönköping uppfattas av många som ett parti med bilfokus, hur ser du på det?

Annons

– Det är fel att vi bara skulle värna bilen. Att det ändå kan ha uppfattats så beror nog på att vi står upp för de val vi som individer gör.

– Med det sagt vill vi se till att dessa val kan göras på så hållbara sätt som möjligt. Det är viktigt med bra cykelstråk. I dagsläget finns cykelbanor på olika håll, men de är inte sammanhängande. Överlag behöver vi en mer sammanhängande trafik, där trafikslag kompletterar varandra.

Ni drev länge på för liberaliserade öppettider för krogar. Är ni nöjda med beslutet i höstas, att det numera går att ansöka om en timme till vissa tillfällen? Eller vill ni gå längre?

– Egentligen, rent principiellt, borde vi inte ha fasta och bestämda tider alls. Detta borde vara en fråga för krögarna, någonstans uppstår trots allt en gräns då det inte längre blir lönsamt att hålla öppet. Samtidigt är dialogen med polisen viktig.

– Och det ligger så klart inte heller i krögarnas intresse att det blir bråk. Därmed är det naturligt att tillsammans jobba för en trygg miljö: kommun, polis och krögare.

– Att stänga sent på vissa håll möjliggör också att folk går hem olika tider. Då blir det ett bättre flyt med bussar, taxibilar och så vidare.

Hur kan Jönköpings kommun bli mer attraktiv?

– Det ska vara smidigt att starta företag, växa och få tag i personal. Företag behöver kunna få tag i mark. Och den arbetskraft som behövs. Människor ska vilja flytta hit.

– Hela kedjan: första egna boendet, villa, lägenhet och värdigt boende för äldre.

– Vi behöver bli av med propparna i trafiken. Detta är en av frågorna där kommunen är sämst i dag, trafiken i stan. Den upplevs som trög. Vår hållning innebär inte att trafiken som sådan ska öka, men den ska flyta bättre. Sen är det viktigt att förhålla sig till att vi är en växande kommun.

Annons

Att sitta i ett styre tillsammans, det ser jag däremot inte framför mig.

Annons

Vad vill ni se för styre efter valet?

– Ett borgerligt styre, med tydlig moderat profil. Sedan kommer inget parti att få absolut majoritet. Så är det.

– Det kan landa i att det blir ett styre i minoritet. Jag tycker det är viktigt att samverka i breda konstellationer. Man ska inte låsa sig. Jag är samarbetsvillig, och tycker det är viktigt att samverka. Detta kan komma till uttryck på olika sätt, beroende på vilken fråga det gäller.

Borde det bli en moderat kommunstyrelseordförande?

– Alla partier går in med ambitionen: Vi vill ha posten som kommunstyrelsens ordförande. Det gör vi också. För vi tror att det vore bäst. Samtidigt får vi se vad som händer i valet. Jag stänger inga dörrar, då skulle jag måla in mig i ett hörn och det är bra att undvika.

– För att vi ska vara med i ett styre är det centrala att få igenom så mycket moderat politik som möjligt. Skulle vårt inflytande bli för litet eller att vi får göra för stora uppoffringar, då håller det inte och då är det bättre att vara i opposition.

Joakim Dahlström (M).

Bild: Terese Karlsson

Hur ser du på SD, kan det partiet vara en del av ett nytt styre?

– Ett parti behöver finnas länge för att bygga relationer, och därmed kunna inge förtroende. I Jönköping är det inte lika stabilt som på nationell nivå. Med tanke på hur andra partier ser på SD ser jag få möjligheter till det. Personligen ser jag däremot inga problem med att göra upp i vissa frågor. Men inte att sitta i ett styre tillsammans, nej.

Annons

Partiet Kommundemokraterna bildades av avhoppade moderater och kandiderar åter i årets val. Om Kommundemokraterna kommer in, kan du tänka dig samarbete?

– Ja, det får vi se. Det är inte alls otänkbart. På ett sätt står ju partiet nära oss, rent ideologiskt. Jag vill inte heller här stänga några dörrar. Att sitta i ett styre tillsammans, det ser jag däremot inte framför mig.

Annons

Hur är stämningen inom M lokalt, det har varit en hel del turbulens på senare år?

– Det känns bra, vi har jobbat hårt för att jobba ihop partiet. I alla partier finns meningsskiljaktigheter. Tråkigt nog har väl våra lyckats höras medialt. Nu tar vi vara på varandras olikheter i stället för att se dessa som ett problem.

– Vi är ett starkt lag som ser fram emot nästa mandatperiod. Jag tror mycket på oss som parti och ser fram emot att visa att vi återigen är redo att axla ledarrollen i kommunen.

Fakta

Moderaterna i Jönköpings kommun

Roll: I opposition
Antal mandat i dag: 14
Resultat 2018: 16, 25

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan