Annons

Annons

Annons

Annons

Framtidens Jönköping

Debatt
L-politiker: Bevara nu Jönköpings fina natur och grönområden

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

”När södra Munksjöområden omvandlas till nya bland stadsområden behövs inte enbart stadsgator”, skriver Ingvar Åkerberg (L). – på bilden – med partikollegan Jan Sidenvall (L).

Annons

DEBATT. Jönköping har en rik natur som det gäller att förstå och ta vara på. Att exploatera värdefulla naturområden får inte ske.

Det gäller även att beakta hur nya blandstadsområden gestaltas med gröna stråk, parker och områden för olika fritidsaktiviteter.

När kommunen insåg att infrastrukturen inte skulle klara en omfattande bostadsbyggnation mellan Kortebo och Bankeryd började man i stället att studera hur A6-området skulle kunna bli ett nytt bostadsområde.

Efter omfattande beredning framkom att ravinområdena inte heller var lämpliga att bebygga på grund av risk för erosion, ras och skred.

Nu är en ny plan klar som visar hur A6 naturområde kan utvecklas till ett attraktivt område för friluftsliv och rekreation. Äntligen har kommunen insett att platsens förutsättningar innebär att detta är den ultimata användningen av ett rikt naturområde. A6 naturområde blir en pendang på den östra sidan till Stadsparken och Vattenledningsparken på den västra sidan.

Annons

Annons

Inom stadsbebyggt område är det väsentligt med parker och gröna stråk för att få bra mikroklimat och luftrening. En stark och positiv tendens är numer att skapa stadsgator med alléer.

Omgestaltningen av Vättergatan i Huskvarna till stadsgata är ett utmärkt exempel. Även kvarterens innergårdar behöver beaktas för att bidra till en god social miljö med sittplatser och lekytor.

Därigenom skapas också ett bättre mikroklimat.

Hur parkeringsfrågan löses i bostadskvarteren påverkar hur innergården kan utformas. På Kålgården finns över tid olika exempel från mindre parkeringshus i två plan, innergårdar med carportar till garage i bottenplan med utemiljö ovanpå.

Trenden med en allt högre grad av förtätning medför att stadsmiljöprogrammet blir allt svårare att uppfylla. Kompensation i närområde borde prövas i stället för att bygga exemelvis en konstgjord ö utsatt för sydvästlig vind.

När södra Munksjöområden omvandlas till nya blandstadsområden behövs inte enbart stadsgator och gröna stråk. Tidigare sommarlandsområdet vid Tabergsån borde utvecklas till ett område för fritidsaktiviteter och rekreation i likhet med Kålgårdsparken som också är en före detta soptipp.

De nya högexploaterade områdena behöver ha tillgång till sådana grönområden i närheten.

Den nya stadsdelen Vallastaden i Linköping har ett stort parkeringshus för områdets hela behov. Det gör att grönytorna i området är väl utvecklade. I Hammarby sjöstad i Stockholm finns gårdar med växthus och pallkragar för de boendes odling av grönsaker och blommor.

Annons

Annons

Tillgång till växtodling och kolonilotter är väsentliga bidrag i skapandet av olika grönytor.

Innerstadens karaktär håller på att förändras och förloras. Siktlinjer där man kan se omgivande skogsklädda höjder blir allt färre. I fonden av Kålgårdsgatan reser sig nu ett landmärke som döljer delar av skogen.

Utbyggnaden av Skeppsbron kommer att dölja skogen upp mot Odensjö sett från norra Munksjökajen.

Vi behöver bygga hållbara samhällen. Det innebär att hänsyn behöver tas till växter, djur och oss människor som tillsammans ger ett viktigt ekologiskt samspel.

Vi behöver bevara vår fina natur och utveckla olika former av grönområden för rekreation och friluftsliv.

Ingvar Åkerberg (L)

ledamot kommunfullmäktige

Jan Sidenvall (L)

ledamot stadsbyggnadsnämnden

Annons

Annons

Till toppen av sidan