Annons

Annons

Annons

Annons

Jönköpings län

Debatt
Replik: Abort är en stark rättighet – förhindrar kvinnors död

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

"I Sverige dör i princip ingen kvinna i samband med en legal abort, vare sig på sjukhus eller i hemmet", skriver ett flertal debattörer aktiva vid Kvinnokliniken, Länssjukhuset Ryhov.

Bild: Arkivbild

Annons

REPLIK. ”Människor bör vara så pass väl informerade om vad aborter och eventuella hemaborter egentligen handlar om och försöka inse att det är moraliska frågor och inte bara reglerade vårdfrågor” avslutar Göran Fäldt sitt debattinlägg om abortvård i JP 30/5 2022.

I såväl detta som tidigare inlägg försöker Fäldt koppla samman rapporter om pressade sjukvårdssystem med abortvård. Han antyder att skälet till att hemaborter erbjuds är att vårdsektorn ska avlastas och att detta sker på bekostnad av kvinnors säkerhet.

Det är uppenbart för oss som jobbar med abortvård att Fäldt inte är helt uppdaterad om varför hemaborter erbjuds och hur de går till samt att de är ett alternativ endast i tidig graviditet. Vi bidrar därför gärna med lite fördjupad kunskap.

Annons

Annons

Först och främst: Abort och preventivmedelsrådgivning är vård som inte kan anstå och det är i Sverige reglerat i en lag sedan 2013.

Vid Förenta Nationernas (FN) världskonferenser i Kairo 1994 och Peking 1995 fastslogs att sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är grundläggande för mänskliga rättigheter. Rätten till den egna kroppen, att själv bestämma när man vill skaffa barn är avgörande för människors egen makt och inflytande. SRHR innebär bland annat tillgång till preventivmedel samt tillgång till säkra aborter och vård efter osäkra aborter. 

Alla kvinnor som vill göra medicinsk abort kontaktar en vårdenhet som erbjuder abort. Kvinnan får ett professionellt och empatiskt bemötande. Vi frågar alltid om hon är säker i sitt beslut, vi ifrågasätter aldrig orsakerna till att hon har bestämt sig för abort.

Vi litar på att hon är kompetent att fatta beslut som gäller hennes egen kropp och hälsa. Vi erbjuder alltid preventivmedelsrådgivning. Vi erbjuder alltid kuratorskontakt och vid behov psykologstöd. Många kvinnor väljer att göra abort i hemmet för att det känns tryggare att vara i en bekant miljö.

Den striden hade i själva verket pågått sedan 1930-talet och anledningen till det vara att det i början av 1930-talet i Sverige genomfördes uppskattningsvis 20 000 illegala aborter per år och att cirka 75 kvinnor dog varje år i sviterna av dessa aborter.

Annons

Studier har visat att kvinnor som känner sig trygga och avslappnade upplever aborten som mindre smärtsam. Vi försäkrar oss om att hon har någon hos sig under behandlingen och i de fall hon inte har något sådant stöd erbjuds hon att göra aborten på sjukhus.

Annons

Vid hemabort får kvinnan alltid ett telefonnummer som hon kan nå oss på dygnet runt. Om hon önskar ringer vi henne i hemmet medan behandlingen pågår. 

I Sverige dör i princip ingen kvinna i samband med en legal abort, vare sig på sjukhus eller i hemmet.

Fäldt påpekar att det ”sedan 70-talet finns en strid mellan förbjudande och tillåtande syn på aborternas inverkan på det personliga livet och dess konsekvenser.”

Den striden hade i själva verket pågått sedan 1930-talet och anledningen till det vara att det i början av 1930-talet i Sverige genomfördes uppskattningsvis 20 000 illegala aborter per år och att cirka 75 kvinnor dog varje år i sviterna av dessa aborter.

Att förhindra kvinnors död är enligt vår mening ett starkt skäl till ett tillåtande förhållningssätt.

Det stämmer att abort aldrig är riskfritt men det är sannerligen inte en graviditet heller. I Sverige dör årligen cirka 10 kvinnor av graviditetskomplikationer.

Att vi i Sverige har rätt till säker och laglig abort i hemmet såväl som på sjukhus säger absolut något om vårt samhälle och vår tid: Kvinnors liv är lika mycket värda som mäns och att kvinnor har rätt att bestämma vad som sker med den egna kroppen.

Mats D Karlsson, överläkare

Annons

Sandra Lindström ST-läkare 

Anna Boström, ST-läkare 

Anai Carlsson, barnmorska

Anna Sörsjö Stevenazzi, specialistläkare 

Caroline Öhrling, ST-läkare

Emma Joakimsson, barnmorska

Ewa Hermansson , barnmorska 

Julia Frändberg, ST-läkare 

Karin Ekberg, barnmorska

Leila Törell, ST-läkare 

Linnea Rydetorp, barnmorska

Malin Fischer, specialistläkare 

Matilda Gottlander, ST-läkare 

Martina Fredriksson, barnmorska

Miklos Mester,  specialistläkare 

Núria Mans Gallart, ST-läkare 

Sophia Bergsten, barnmorska 

Samtliga verksamma vid Kvinnokliniken, Länssjukhuset Ryhov.

Annons

Annons

Till toppen av sidan