Annons

Annons

Annons

Max Eskilsson

ledare borgerligMax möter

Max Eskilsson
Forsberg (S): ”Sommargågator spännande sätt att testa sig fram”

Text

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende borgerlig.

”Vi tappar ofta flickors engagemang. Detta är en viktig utmaning”, säger Mona Forsberg (S).

Bild: Pär Grännö

Annons

INTERVJU. Under våren och försommaren träffar JP:s politiske redaktör Max Eskilsson företrädare för politiska partierna som finns representerade i Jönköpings kommunfullmäktige. Mona Forsberg är förstanamn på Socialdemokraternas kommunlista.

Vad är socialdemokratisk ideologi för dig?

– För mig handlar det om alla människors lika värde och rättigheter. Att verka för fria och jämlika samhällen, med solidaritet. Skapandet av ett inkluderande samhälle, såväl när det gäller fritid och skola som arbetslivet.

Är Jönköpings kommun jämlik i dag?

– Det går alltid att göra mer. Ta en sådan sak som föreningslivet, vi vet att det är fler pojkar än flickor som är aktiva där. Vi tappar ofta flickors engagemang. Detta är en viktig utmaning. För att ta ett annat, närliggande exempel är det dessutom en högre andel föreningsaktiva på Bymarken jämfört med Råslätt.

I ert valprogram i år föreslår ni en gaming-fritidsgård, är det ett led i detta?

Annons

– Absolut. Vi försöker hitta olika alternativ för meningsfull fritid för unga. Detta är något som önskas av ett flertal unga. För många unga är spelkulturen central. Till det kommer att spelande är en så stark del av Jönköpings identitet, i och med Dreamhack.

Annons

Kan det finnas risker med en sådan satsning, att det tar fokus från mer analog läsning?

– Jag tror att det handlar om att skapa en jämn fördelning. Sedan behöver ingen motsättning finnas. Att kunna spela spel kräver ju viss läsförståelse. I förlängningen tror jag att detta rentav hade kunnat bidra till att skapa ännu bättre förutsättningar för kompetensförsörjningen. Genom att tidigt ge insikter i den digitala världen, så att man därefter kan ta nästa steg.

– Att få sådana erfarenheter tidigt, som skapar en medvetenhet och vana av hur verktygen används, är betydande. Titta bara på hur tidigt barn lär sig att använda ipads eller skärmar, redan vid inlärning i förskolan.

Digitalisering i stort är alltså viktigt?

– Ja, för hela samhället. Detta har vi sett inte minst under pandemin. Många har kunnat hålla kontakt med äldre släktingar via Skype. På samma gång har ett digitalt utanförskap blottlagts under pandemin. Vi arbetar därför med digitala tjänster från kommunens sida, något som kallas digital fixare. För att människor inte ska stängas ute, detta är ett sätt att möta den ofrivilliga ensamheten.

Så äntligen kommer det att bli möjligt att cykla mellan Barnarp och Råslätt.

Hur ser en socialdemokratisk skolpolitik ut?

– Det viktigaste på området är den likvärdiga skolan och att ha demokratisk kontroll, att inte ha vinstdrivande skolor. Sedan behöver vi fortsätta satsa på språkutveckling från förskolan och uppåt. Vi ser nu lokalt att det är fler sökande till gymnasieskolan, vilket är ett fint betyg för hur vi styrt kommunen.

Annons

Annons

– När det gäller elevhälsan, som är så viktig, behöver frågan om mer resurser lyftas. Den psykiska ohälsa som upptäcks i tidig ålder är ett problem. Det ska inte behöva vara så att unga mår dåligt och att, som exempel, flickor självskadar sig.

Vad är viktigast inom lokal miljöpolitik?

– För oss socialdemokrater är det att värna vårt vatten. Det pågår en del skjutövningar över Vättern som oroar oss mycket. Vi skulle gärna se att Vättern blev ett nationellt riksintresse. Därutöver behöver vi arbeta aktivt med uppförandet av solceller på kommunala byggnader. Tänka globalt men agera lokalt.

Hur kan trafiken i Jönköping förbättras?

– Här handlar det om att ha både kort- och långsiktiga mål. Vi har jobbat en hel del med trafikstrategin och det är viktigt att möta upp frågan på bästa sätt. Det är betydligt lättare att få yngre att ställa om. Något vi vet är att när man ska anlägga ny stomlinje, då tar det tid.

– När det gäller cykelpendling bygger vi ut nätet undan för undan. Sammanhängda och tydligt markerade stråk behövs. Så småningom ska det vara möjligt att cykla genom i stort sett hela kommunen. Så äntligen kommer det att bli möjligt att cykla mellan Barnarp och Råslätt.

”Tänk om det skulle kunna gå någon form av båttaxi från Södra Munksjön, med några uppehåll, över till andra sidan.”, säger Mona Forsberg.

Bild: Pär Grännö

Apropå trafik har du tidigare talat om båtturer över Munksjön, var befinner sig den frågan i dag?

– Den är högst aktuell, vi håller på och tittar på vilka förutsättningar som finns och hur det skulle kunna gå till rent praktiskt. Inte minst tittar vi på hur det fungerar i Karlstad. Även om det inte är fullt ut jämförbart finns likheter.

Annons

– Detta är väldigt intressant. Tänk om det skulle kunna gå någon form av båttaxi från Södra Munksjön, med några uppehåll, över till andra sidan. Vore det dessutom möjligt att hitta en eldriven lösning vore det fint. Till nästa sommar hoppas jag att det kommer gå att börja pröva detta koncept, i liten skala.

Annons

Hur kan Jönköping bli mer attraktivt?

– Kommunen är på många sätt attraktiv i dag. Rentav på ett sådant sätt att vi ju ökat i snabbare takt än vi hade räknat med. Från vilket håll du än kommer ser du hur vackert det är. Här är det viktigt att bevara våra gröna områden på bra sätt. Exempelvis skulle byggandet av nya koloniområden, bidra mycket till vårt välmående.

– Det har hänt väldigt mycket på relativt kort tid. För 20 år sedan stängde Jönköping mer eller mindre igen under sommaren. Det var ett helt annat centrum. Nu ser vi tvärtom hur restauranger och evenemang lever upp den här tiden på året. Det är också spännande med olika sommargågator, som ett sätt att testa sig fram för att hitta nya former av mötesplatser i de offentliga rummen.

Hur trivs ni i koalitionen?

– Detta har varit en väldigt bra mandatperiod. Vi har visat respekt för varandra och visat lyhördhet. Jag är nöjd med väldigt mycket som vi har gjort. Framöver handlar det om att göra ännu mer, för att få till en ännu mer jämlik och trygg kommun.

– Vi har också fått bra utdelning, när det gäller genomslag för vår politik. Det här är en mandatperiod där vi har byggt fler bostäder, och där det är färre personer som mottar försörjningsstöd.

Hur bör styret se ut nästa mandatperiod?

Annons

– Jag och vi socialdemokrater ser gärna att vi fortsätter som i dag. Men allt hänger på valresultatet. För oss är nuvarande koalition i alla fall själva utgångsläget. Om det inte visar sig gå får man titta på vilka andra möjligheter som finns. Vi är öppna för samtal som kan leda till lösningar tillsammans med alla andra partier, förutom SD.

När det gäller posten som kommunstyrelsens ordförande, vem bör den gå till? Redan i dag är ni största parti, är med och styr – men innehar inte den posten?

Annons

– Jag vill inte föregå de förhandlingar som kommer att hållas efter valet. Alla partier tycker det är angeläget att stå till förfogande för att axla den posten, givetvis. Sedan ska det också sägas att vi inför här mandatperioden gjorde en fördelning: C har posten som ordförande i kommunstyrelsen, medan vi i S har posten som ordförande för Rådhus AB. Det är också en tung post.

Hade ni velat se V ingå i en koalition nästa mandatperiod?

– Vi har väldigt bra erfarenhet av att samarbeta med V, vilket vi gjort tidigare i främst budgetsammanhang när vi var i opposition. Det är bra att hitta breda lösningar.

Fakta

Socialdemokraterna i Jönköpings kommun

Roll: Styr i koalition med C, L och MP
Antal mandat i dag: 23
Resultat 2018: 28, 11

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan