Annons

Annons

Annons

Annons

Max Eskilsson

ledare borgerligMax möter

Max Eskilsson
Nilsson (C): ”Andel som väljer hållbara trafikslag måste öka”

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende borgerlig.

”Landsbygd är ett område där man ibland behöver frångå normen för hur saker brukar göras”, säger Ann-Marie Nilsson (C).

Bild: Pär Grännö

Annons

INTERVJU. Under våren och försommaren träffar JP:s politiske redaktör Max Eskilsson företrädare för politiska partierna som finns representerade i Jönköpings kommunfullmäktige. Ann-Marie Nilsson är förstanamn på Centerpartiets kommunlista.

Vad är centerpartistisk ideologi för dig?

– Jag skulle säga att det handlar om ekohumanism. Ett humanistiskt perspektiv, där vi ser till alla människors lika rättigheter och värde. Detta kombineras med en insikt om vårt ekosystem: vad planeten tål, vad vi måste göra. Det är själva förutsättningen. Att bruka utan att förbruka.

– Sedan handlar det om frihet och sociala rättigheter. Att kunna forma sitt liv, att människor själva får fatta beslut. Decentralisering, att fatta besluten så nära människor som möjligt. Därutöver värnar vi om landsbygden, vikten av att kunna leva i olika delar av landet. Det är själva grunden i mitt partis existens.

Vad innebär det på kommunal nivå?

Annons

– Att ge förutsättningarna för att kunna leva ett fritt och rikt liv. Och att vi som kommun visar medmänsklighet, inte minst när ett krig pågår som nu. Att då kunna stå upp och stå där. När människor flyr från det som för oss blir närmast ofattbart.

Annons

– Landsbygd är ett område där man ibland behöver frångå normen för hur saker brukar göras. Vi har exempelvis initierat arbetet med bredbandstäckning över hela kommunen. Detta är avgörande för många människor, ett möjliggörande av att kunna bo var man vill och jobba därifrån. Det här är att omsätta ideologi i praktisk handling.

Vad innebär centerpartistisk miljöpolitik?

– I vår ideologi är förstås miljö- och energifrågorna av stor betydelse. Vi måste bidra till förutsättningarna för att kunna ställa om, den nödvändiga omställningen till förnyelsebar energi. Där spelar inte minst vindkraft en viktig roll. Man måste våga fatta svåra beslut.

– Vi behöver också bli än bättre ta hand om vårt avfall i form av att återbruka och återvinna mer. Det finns definitivt mer som kan göras på miljö- och klimatområdet. Vi kan göra mycket mer för att minska våra avtryck.

Vad är viktigast för Jönköpings kommun att ägna sig åt under den kommande mandatperioden?

– Utöver miljöfrågorna är det förebyggande arbetet för våra barn och unga viktigt. Vi behöver göra mer. Ju tidigare vi agerar, desto bättre blir förutsättningarna.

– Vidare har vi en jätteutmaning när det gäller tillgången till kompetens, såväl inom det offentliga som det privata. Det kan handla om vuxenutbildningen och det kan handla om högre utbildning. Tänk om JU skulle bli universitet. Och om vi i stort kan få fler studenter att stanna i Jönköping efter examen. Det skulle kommunen tjäna på.

– Dessutom vill jag framhålla vikten av en god samverkan mellan länets 13 kommuner och regionen. Vi är en del i en region och vi behöver agera gemensamt.

Annons

Annons

Hur ser er politik för skolan ut?

– Jag tror att det är det viktigaste är att barnen får förutsättningarna att ta sig igenom skolgången med godkända betyg. Det är så glädjande att vi under mandatperioden gjort en satsning på språkpedagoger. Den som kan språket har så mycket bättre förutsättningar.

– Det är även viktigt att upptäcka när det finns svårigheter eller brister. För att kunna sätta in resurserna som behövs. Målet måste vara att inga barn ska gå till skolan med en klump i magen.

Hur behöver trafiksituationen förbättras i Jönköping?

– Jönköping har blivit en väsentligt större stad. Med naturlighet är det nu fler människor som ska röra sig, på samma yta.

– När det gäller andra större städer, som Linköping, Norrköping, Örebro jobbar alla med samma lösning: Om vi skulle utgå från att bilen är det bästa sättet att transportera sig inom staden, då kvarstår problematiken.

– Framför allt lär en beteendeförändring behövas. Då tänker jag inte på orter som exempelvis Svarttorp eller Norra Unnaryd, där man kan vara beroende av bilen. Men många resor i dag utgörs av korta avstånd, inom staden. Vi behöver tillsammans med regionen utveckla kollektivtrafiken. Vi måste också fortsätta utveckla cykelnätet.

En beteendeförändring behövs när det gäller bilen alltså?

– Andelen som väljer hållbara trafikslag som kollektivtrafik, gång, eller cykel måste öka. Det behöver inte betyda att satsningar på vägar inte ska göras. Vi kommer däremot behöva tänka på nya sätt.

– Ekonomiska morötter kan vara en del, som gratis infartsparkering som kombineras med förmånlig bussbiljett. För att komma från trängseln, att den inte ska vara för stor. Allt detta fantastiska vatten som skapar så stora möjligheter och attraktivitet, innebär också svårigheter kring framkomlighet.

Annons

Hur bra trivs ni i nuvarande koalitionen?

Annons

– Jag tycker att det fungerat oerhört väl. Vi har kunnat styra på ett bra sätt tillsammans. Inte minst har det varit ganska prestigelöst. Det har inte handlat om att bevaka revir gentemot varandra. Vår dialog har varit bra under denna så annorlunda tid, med en pandemi som präglat en stor del av mandatperioden.

När jag intervjuade KD:s Andreas Sturesson i våras menade han att er koalition har ”viss form av samverkan med V”. Är det så?

– V är ett parti i opposition. Vi gjorde en valteknisk samverkan, men det är i sig inget ovanligt och det har exempelvis M haft med V tidigare.

– Sedan tycker jag att V har varit ett väldigt konstruktivt oppositionsparti. Partiet har lyft flera frågor som vi i koalitionen tyckt har varit intressanta. Det har inte varit svårt att ha med V att göra. Så tycker jag att man kan se det. Men V är inte del av vår överenskommelse, nej.

”Det handlar om ideologi och synen på människor. Att inte göra skillnad på människor utifrån var man kommer. ”, säger Ann-Marie Nilsson (C).

Bild: Pär Grännö

Vilket styre vore det bästa, nästa mandatperiod?

– Det ska först och främst till ett valresultat, det är det som ger grunden. Därutöver är det viktigt att både kunna ge och ta. Sedan har ju vi i C erfarenheter av olika styren. Det fungerar jättebra med nuvarande styre, men det har också fungerat bra med alliansen.

Finns det någon lösning som skulle vara otänkbar?

– Ja, det skulle vara ett organiserat samarbete med SD. Denna position blir lätt missförstådd. Jag pratar med alla partiers företrädare och om SD lägger bra förslag kan jag instämma i det.

Annons

– Men det är skillnad på att prata och att samverka. Det handlar om ideologi och synen på människor. Att inte göra skillnad på människor utifrån var man kommer.

Är det av principiella skäl eller ser du konkreta risker framför dig?

Annons

– Detta får ju effekter i den praktiska politiken, på ett sätt vi inte hade kunnat stå upp för. När det gäller begränsningar av litteratur och konst så ser man det i de kommuner där SD ingår i ledningen. Det gäller förstås också synen på flyktingmottagande.

– Sedan finns givetvis fall där SD lägger lokala förslag som gäller mer eller mindre okontroversiella saker. Det är inga konstigheter. Men ett organiserat samarbete vore otänkbart. För det finns så tydliga exempel på grundläggande skillnader i demokratiska synsättet.

Hur ser du då på V, skulle du kunna tänka dig att styra med V?

– I grunden är det i mitten de bästa förutsättningarna finns. Samtidigt finns det i kommunpolitiken ett behov av pragmatism. Som oppositionsparti har V uppträtt ansvarsfullt och det finns frågor där vi har samsyn, som vikten av vindkraft exempelvis.

– Svårigheterna skulle väl finnas i den ekonomiska politiken och det är i mitten vi tidigare haft erfarenhet av att regera. Jönköpings kommun behöver kunna styras, med en stabilitet. Det är otroligt viktigt, att hitta en lösning där vi tillsammans ser till att hålla ordning på ekonomin. Med 12 000 anställda i kommunen, måste ekonomin skötas så man inte riskerar människors jobb. Det måste man vara överens om.

Fakta

Centerpartiet i Jönköpings kommun

Roll i dag: Nilsson är kommunstyrelsens ordförande och styr i koalition med S, MP och L

Antal mandat i dag: 7
Procent i senaste valet: 8,43

Annons

Annons

Till toppen av sidan