Annons

Annons

Annons

Annons

Jönköpings län

Debatt
S: Vill ha mer jämlik sjukvård –och smidig kollektivtrafik

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Per Svenberg (S), Desiré Törnqvist (S), Rachel De Basso (S), Thomas Gustavsson (S).

Annons

DEBATT. Socialdemokraterna går till val på mer jämlik och tillgänglig sjukvård och smidig kollektivtrafik i hela Jönköpings län. Nya satsningar på vårdpersonalen, sjukvården och kollektivtrafiken är viktigare än skattesänkningar.

Under mandatperioden har Socialdemokraterna och styrande Koalition för Region Jönköpings län valt att satsa över 635 miljoner kronor för bättre hälso- och sjukvård, för att höja lönen för vårdpersonal och för att bygga ut kollektivtrafiken.

Hittills har personalstyrkan växt med 500 fler medarbetare inom vården. Vi socialdemokrater är stolta över utvecklingen men vi vet också att Jönköpings län kan ännu bättre.

Vårdcentralerna behöver mer resurser för att länets invånare ska ha tillgång till jämlik vård i toppklass. Höglandssjukhuset, Värnamo sjukhus och Länssjukhuset Ryhov ska fortsätta utvecklas. Barn och unga med psykisk ohälsa ska få vård snabbare. Äldre med behov ska ha rätt till en fast vårdkontakt och få ett samlat vaccinationspaket.

Annons

Annons

Vi vill ta tillbaka Krösatågtrafiken i egen regi och avskaffa de onödiga och dyra problemen med underhåll och upphandlingar.

Vårdpersonal som inte fullt ut behärskar svenska språket ska erbjudas språkutbildning. Patienter som kallas till sjukvården ska kunna resa avgiftsfritt med kollektivtrafiken.

Smidig kollektivtrafik är en förutsättning för att fler ska kunna pendla och resa mellan hem och jobb, utbildning eller fritidsaktivitet. En skattesänkning skulle slå direkt mot busslinjer på landsbygden.

Vi vill hålla i gång busstrafiken även där det är färre resenärer och pröva att införa linjelagd anropsstyrd trafik på landsbygden.

Vi vill sänka åldersgränsen för seniorkortet till 65 år. Samtidigt vill vi höja åldersgränsen för ungdomskortet till 25 år och inkludera studenter i alla åldrar. Länets järnväg behöver rustas upp och elektrifieras.

Vi vill ta tillbaka Krösatågtrafiken i egen regi och avskaffa de onödiga och dyra problemen med underhåll och upphandlingar. Då får även tågpersonalen tryggare anställningar.

För att nå vårt mål om att Region Jönköpings län ska vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare krävs bättre arbetsvillkor och en god facklig samverkan. När vi höjer lönen inom kvinnodominerande yrkesgrupper så ökar vi jämställdheten i samhället.

Beroendet av hyrpersonal måste stoppas. Fler ska kunna gå specialistutbildning på arbetstid. Vi vill anställa ännu fler undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och annan personal.

Annons

För att både kunna få fler att resa kollektivt och samtidigt ha bra personalförmåner vill vi att alla anställda hos Region Jönköpings län erbjuds ett subventionerat prisvärt månadskort för resor med kollektivtrafiken.

Annons

Eftersom personalstyrkan inom vården har växt finns ett behov av att bygga fler parkeringsplatser vid Ryhov och att dessa behöver ha elladdstolpar för fler hållbara resor.

Vård ska ges efter behov – inte efter storlek på plånboken. Vi socialdemokrater säker nej till privatiseringar. Vi ska ha demokratisk kontroll över välfärden. Ledning med Socialdemokraterna gör skillnad för länets invånare. Vi vet att Jönköpings län kan ännu bättre.

Rachel De Basso (S)

Thomas Gustavsson (S)

Desiré Törnqvist (S)

Per Svenberg (S)

Toppkandidater i regionvalet

Annons

Annons

Till toppen av sidan