Annons

Annons

Annons

Valet 2022

Debatt
KD: Utvecklingen i Jönköpings kommun går åt fel håll

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

”Vi måste tillse att de olika trafikslagen kan samspela”, skriver Sturesson (KD).

Bild: Elin Elderud

Annons

DEBATT. I valrörelser kan man ibland få uppfattningen att allt är dåligt när man hör hur partier beskriver vad som behöver förändras. Så är det förstås inte. Jönköping är på många sätt en utmärkt kommun att växa upp och leva i. Däremot tycker vi kristdemokrater att utvecklingen går åt fel håll.

Mest oroväckande är att de styrande partierna (Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna) har sänkt ambitionerna för äldreomsorgen. Under mandatperioden har man föreslagit att hemtjänsttagarna inte längre ska få matlådor med varm mat, avvecklat Västerhälls äldreboende och sagt nej till förslag för att säkra framtidens bemanning inom äldreomsorgen. Därtill föreslog man att Ekhagens gästhem, ett boende för vård i livet slutskede, skulle avvecklas.

Annons

Den utbyggnad av äldreboendeplatser som beslutades under alliansstyret och som nu genomförs kommer med nedläggningen av Västerhäll och förändringarna på Lindgården inte att räcka till. Redan nästa år kan vi ha en akut äldreboendebrist. Därför vill vi snarast tillskapa ytterligare äldreboendeplatser. Och självklart ska Ekhagens gästhem bevaras.

Annons

Under alliansens tid vid makten sattes tak för barngruppernas storlek i förskolan. De nu styrande partierna tog bort taket och sparade på förskolan. Vi kan nu se hur barngrupperna växer i storlek.

En viktig förutsättning för barns välbefinnande i förskolan och skolan är att grupperna inte är för stora och att varje medarbetare inte får ansvar för för många barn. Därför vill vi återinföra målen för barngruppernas storlek och även sätta ett tak för antal barn per medarbetare.

Vi kristdemokrater motsätter oss ett nytt och dyrt stadshus precis som vi motsatte oss en fotbollsarena på Jordbron.

Trots att vi har haft några år med ett stort bostadsbyggande finns fortfarande en bostadsbrist. Byggandet måste öka ytterligare och fördelas över hela kommunen. Många drömmer om att få kunna bo i ett eget ägt småhus. Den möjligheten håller dock på att bli en klassfråga.

När få villatomter erbjuds och efterfrågan på småhus är fortsatt stor så drivs priserna uppåt. Därför behöver kommunen erbjuda fler tomter för villabebyggelse.

I en växande stad ökar också trafiken. Vi måste underlätta för människor att cykla och kollektivtrafiken måste förstärkas. Men vi måste samtidigt ha en respekt för att bilen är oumbärlig för många för att vardagen ska gå ihop. Vi måste tillse att de olika trafikslagen kan samspela med varandra, inte skapa konflikter mellan dem.

Annons

Annons

För att klara de välfärdsutmaningar som vi står inför måste vi leverera goda förutsättningar för näringslivet och våga prioritera och förvalta skattepengarna på allra bästa sätt. Vi kristdemokrater motsätter oss ett nytt och dyrt stadshus precis som vi motsatte oss en fotbollsarena på Jordbron.

Men att prioritera rätt handlar inte bara om större investeringar. Vi har under mandatperioden tillsammans med Moderaterna föreslagit att vi ska tillvarata digitaliseringens möjligheter samt minska kommunens stora fordonsflotta. Enkla sätt att minska våra kostnader och samtidigt också minska vårt klimatavtryck. De styrande partierna har dock vid upprepade tillfällen röstat ner våra förslag.

För att vända utvecklingen tror vi kristdemokrater att det krävs ett maktskifte i Jönköping. Vi önskar se ett nytt alliansstyre.

Nu är det upp till de andra partierna att ge väljarna besked om vilket styre de eftersträvar. På så sätt kan valrörelsen ägnas åt politikens innehåll.

Andreas Sturesson (KD)

Kommunalråd i opposition

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan