Annons

Annons

Annons

Valet 2022

Debatt
C och S: Sturesson har helt fel – kommunen på rätt väg i dag

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

”Det finns en god tillgång på äldreboendeplatser”, skriver debattörerna.

Bild: Pär Grännö, Kerstin Arwidson

Annons

REPLIK. ”Utvecklingen går åt fel håll i Jönköping” säger Andreas Sturesson (KD) i en debattartikel.

Inget kan vara mer fel. Trots en ovanligt utmanande mandatperiod med pandemi och Rysslands invasion av Ukraina har kommunen utvecklats mycket positivt den här mandatperioden under koalitionens ledning (S, C, L, MP). Befolkningen fortsätter att öka tack vare en stark arbetsmarknad. Flera företag väljer att etablera sig i Jönköpings kommun.

Aldrig någonsin har det byggts så mycket bostäder under en mandatperiod och det i många delar av kommunen. Ett omfattande arbete med en utbyggnadsstrategi har påbörjats för att vi långsiktigt ska kunna möta framtiden på ett hållbart sätt.

Annons

Annons

Vi har beslutat om en inriktning att undanta jordbruksmark från exploatering. Ett viktigt beslut då jordbruksmark är en livsviktig naturresurs att vårda då vi behöver kraftigt öka vår självförsörjningsgrad av livsmedel och ge goda förutsättningar till näringen. Ett beslut som KD röstade emot.

Sturesson försöker framställa det som att vi har sänkt ambitionen i äldreomsorgen, vilket är helt fel.

Det finns en god tillgång på äldreboendeplatser och i den omfattande investeringsplanen för de kommande fem åren finns inte mindre än fyra nya äldreboenden.

När det gäller den palliativa vården kommer Ekhagens gästhem finnas kvar i nuvarande form, vilket vi tydligt signalerat. Utöver det har vi sett nödvändigheten av att stärka den palliativa vård som ges i hemmen i form av fler sjuksköterskor inom hemsjukvården men också genom garantiplatser på korttidsenheter.

Jönköpings kommun har en stark ekonomi och de senaste åren redovisat goda resultat som kan betala en del av alla de investeringar som krävs i en växande kommun.

Det absolut viktigaste för att bedriva en äldreomsorg med hög kvalitet är kompetent personal. Därför har vi i koalitionen valt att satsa stora resurser på kompetensutveckling men också gjort en riktad satsning på jämställda löner för personal inom vård och omsorg.

Förskolan i Jönköpings kommun håller en hög kvalitet. I den senaste budgeten gjordes en omfattande satsning på språkutveckling inom förskola och skola. En metodik baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Annons

Annons

Klarar barnen språket klarar de att tillgodogöra sig undervisning i andra ämnen. Allt i syfte att öka barns möjligheter att nå bra skolresultat. Att ge barn och unga goda möjligheter har varit en prioriterad fråga för koalitionen.

Under mandatperioden har vi gjort historiskt stora satsningar på förebyggande insatser.

Jönköpings kommun har en stark ekonomi och de senaste åren redovisat goda resultat som kan betala en del av alla de investeringar som krävs i en växande kommun. För oss är det viktigt att ha ordning och reda i ekonomin för att långsiktigt säkerställa en god välfärd.

Det är motsatsen till den överbudspolitik som KD bedriver. Att föreslå lite mer av allt med en finansiering som bygger på siffertrixande och orimliga förhoppningar.

I år blev Jönköpings kommun utsedd till Årets superkommun av tidningen Dagens Samhälle. Ett kvitto på att kommunen har en bra ekonomi, god arbetsmarknad och hög kvalitet i bland annat äldreomsorg och skola.

Vi är stolta över den positiva utveckling som skett i vår kommun de senaste åren med hjälp av engagerade medarbetare, ett framgångsrikt näringsliv och ett starkt civilsamhälle.

Ann-Marie Nilsson (C)

Kommunstyrelsens ordförande

Mona Forsberg (S)

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan