Annons

Annons

Annons

Valet 2022

Debatt
Frihet att välja – för att vi ska må bra i Jönköpings kommun

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det behöver släppas fler villatomter, skriver Joakim Dahlström (M).

Bild: Terese Karlsson

Annons

DEBATT. Alla delar i samhället hänger ihop, ändrar man på ett ställe så påverkas något annat och det gör att vi alltid måste tänka och besluta utifrån en helhet och en total målbild. Det är detta vi i Moderaterna kallar för den blå tråden.

För att företag ska kunna etablera sig måste vi skapa förutsättningar genom att bland annat frigöra mer industrimark. Företag och förvaltningarna i kommunen behöver också kunna rekrytera rätt kompetens för att kunna utveckla verksamheten. I dag är kompetensförsörjningen problematisk inom många verksamheter.

För att kunna attrahera nya människor behöver befintliga och nya anställda ha någonstans att bo varför det behöver byggas fler bostäder. Framför allt behöver det släppas fler villatomter under de kommande åren. För att kunna göra detta behöver vi förenkla och snabba på detaljplanearbetet genom bland annat tätare samarbete med byggentreprenörerna.

Annons

Annons

För ett blomstrande samhälle behöver människor må bra, känna att de kan påverka sina liv, friheten att välja. En del vill bo centralt medan andra vill bo ute på landet. Oavsett var man bosätter sig ska det inte vara långt till ett grönområde, kommunal service eller bra transporter. Det måste också vara möjligt att bo kvar i den stadsdel man bott i under hela sitt liv och därför behöver det byggas fler trygghetsboenden samt äldreboendeplatser i fler områden.

Ett stort samhällsproblem i dag är psykisk ohälsa. Kommunen måste därför arbeta mer förebyggande, bland annat genom stärkt elevhälsa, högre kompetens i skolan kring olika funktionsnedsättningar samt individanpassat stöd.

Kollektivtrafik, bilar och cyklar ska kunna samexistera utan att någon del slås ut.

Eftersom alla människor är unika måste också alla insatser anpassas per individ, både för unga och vuxna. Vidare så är det viktigt att alla som kan arbeta gör det utifrån sina förutsättningar även om det endast rör sig om några timmar i veckan, inaktivitet är skadligt och riskerar bara att förvärra situationen.

Det förebyggande arbetet är också en grund för att minska möjligheten för kriminella nätverk att rekrytera samt för att öka tryggheten i samhället. Kultur- och idrottsföreningar behöver mer resurser för att nå fler barn och ungdomar högre upp i åldern och inom socialtjänsten behöver färre placeras externt med ökade öppenvårdsinsatser istället för en bättre varaktighet över tid.

Annons

En annan viktig del av att trivas i en kommun är att på olika sätt kunna ta sig. Kollektivtrafik, bilar och cyklar ska kunna samexistera utan att någon del slås ut. För ökad trivsel i citykärnan kan självklart en del gator bli gå- eller bussgator men det är viktigt med en helhet, i dag experimenteras det för mycket med olika lösningar vilket skapar flaskhalsar i trafiken. 

För att få bättre flyt i trafiken och undvika köer samtidigt som säkerheten stärks behöver biltrafik, kollektivtrafik, cykelvägar och gångstråk separeras från varandra på trafikerade vägar samtidigt som hastighetsdämpande åtgärder ersätts med planfria korsningar.

Moderaterna har alla de viktiga ingredienserna för en riktigt blå måltid. Den 11 september avgörs vilket politiskt recept som blir gällande de kommande fyra åren.

Joakim Dahlström (M)

Kommunalrådskandidat

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan