Annons

Annons

Annons

Jönköpings län

Debatt
Ny transportplan för enklare arbetspendling och bättre miljö

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

”Vår regionala transportplan fokuserar på ett antal viktiga projekt ”, skriver Eskdahl (S) och Andersson (C).

Annons

DEBATT. För att invånarna i Jönköpings län ska kunna arbetspendla längre sträckor och ändå ha tid för annat engagemang och fritidsaktiviteter behövs väl utbyggda vägar, cykelvägar och järnvägar. Smidiga och hållbara resor är nödvändiga för att underlätta klimatomställningen och skapa fler jobb i hela länet.

I dag, tisdag den 30 augusti, tar regionfullmäktige beslut om den nya regionala transportplanen för Jönköpings län 2022-2033. Region Jönköpings län har i uppdrag av regeringen att ta fram en regional transportplan för prioriterade projekt inom infrastruktur. För oss har det varit viktigt att projekten ska underlätta för folk i sin vardag.

Att vi har en fungerande infrastruktur är en förutsättning både för att pussla ihop vårt eget dagliga liv och för ett väl utvecklat och sammanhängande samhälle i stort.

Annons

Annons

För Jönköpings län det viktigt att det går att hålla uppe hastigheter på sträckorna och att resorna är säkra.

Transportinfrastrukturen måste ständigt underhållas och utvecklas för att möta samhällets förändrade mål och behov. En växande befolkning ställer krav på att transportsystemet kan hantera både fler resor och samtidigt ta större hänsyn till att minska miljö- och klimatpåverkan.

Regeringen har avsatt 1,684 miljarder kronor för perioden 2022-2033 för infrastruktur i Jönköpings län. Vår regionala transportplan fokuserar på ett antal viktiga projekt och mest pengar avsätts för större väg- och järnvägsinvesteringar. En del samfinansieras genom regionala medel.

Järnväg

- Elektrifiering och upprustning av sträckan Värnamo-Vaggeryd-Nässjö/Jönköping (Y:et)

- Tågstation på A6/Ryhov-området

- Plattformsförlängningar

- Upprustning sträckan Nässjö-Vetlanda

- Elektrifiering av sträckan Nässjö-Eksjö

Vägar

- Riksväg 27 förbi Bor

- Riksväg 27 Ulås-Bredasten

- Länsväg 842 förbi Tenhult

- Riksväg 27 Bredaryd-Anderstorp

Utöver dessa projekt har resurserna fördelats på gång- och cykelväg längs regionala vägar, trafiksäkerhet och framkomlighet, kollektivtrafikåtgärder, investeringsbidrag till enskilda vägar och driftsbidrag till icke statliga flygplatser.

Annons

Region Jönköpings län ska samverka med länets kommuner och andra aktörer runt projekten för att resurserna ska göra så mycket nytta som möjligt. Innehållet i transportplanen ska även följa tidigare uppsatta mål om kollektivtrafik och regional utveckling.

Annons

För Jönköpings län det viktigt att det går att hålla uppe hastigheter på sträckorna och att resorna är säkra. Då går det att pendla och resa smidigare och snabbare med cykel, bil, buss och tåg. Det kommer att underlätta för företag och organisationer att hitta rätt personal. Så skapar vi fler jobb och hållbar utveckling i länet.

Marcus Eskdahl (S)

Ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Leif Andersson (C)

Förste vice ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan