Annons

Annons

Annons

Jönköpings län

Debatt
C: Behåll ett lokalt inflytande – förstatliga inte sjukvården

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

”Staten ska fokusera på sina viktiga uppgifter”, skriver Emilie Walfridsson (C) Lina Johannesson (C) , tillsammans med Peter Hugosson (C).

Annons

DEBATT. KD-ledaren Ebba Busch vill förstaliga sjukvården och avskaffa det lokala inflytandet som i dag sker via regionerna. Lokalt valda företrädare för medborgarna ersättas med en statlig myndighet som ska styra över lokala sjukhus och vårdcentraler.

Ett förstatligande av sjukvården skulle innebära att staten tar över ansvaret för omkring 300 000 sjukvårdsanställda och verksamheter som omsätter flera hundra miljarder i hela Sverige.

Ingen annan statlig verksamhet i dag kommer ens i närheten av den storleken. Sjukvården skulle bli den absolut största verksamheten vid sidan av allt annat som staten ska sköta.

Staten har inte visat sig vara särskilt bra på att sköta för medborgarna stora och viktiga samhällsverksamheter. Vi kan ta som exempel polisen och Försäkringskassan.

Annons

Annons

Här har man genomfört omfattande centraliseringar och tagit bort den lokala närvaron och inflytandet. Åtgärder som har direkt påverkat förtroendet och förmåga att ge medborgarna en bra service. Låt inte sjukvården gå samma väg.

Det är bristen på utbildad sjukvårdspersonal som är ett av de verkliga problemen.

Argumentet för ett förstatligande är att dagens regioner är för små och inte klarar av att sköta sjukvården på ett bra sätt. Tittar man på årliga mätningar som görs om väntetider, kvalitet i vården och invånarnas förtroende för sjukvården är det de mindre regionerna som Jönköping, Kalmar, Halland med flera som uppvisar bäst resultat. Det är de stora storstadsregionerna som dras med problem. I norra Sverige finns ett par regioner som har det kämpigt. De behöver inte ett förstatligande utan ett bättre ekonomiskt stöd till sina glesbefolkade områden.

Staten ska fokusera på sina viktiga uppgifter som att stödja forskningen och se till att det utbildas tillräckligt med sjukvårdpersonal vid statens högskolor och universitet. Det är bristen på utbildad sjukvårdspersonal som är ett av de verkliga problemen.

Länets lokalt valda regionpolitiker har i stor enighet beslutat att länet ska ha tre fungerande akutsjukhus i Värnamo, Eksjö och Jönköping. Vid ett förstatligande flyttas besluten om sjukhusen och deras framtid till en myndighet utan samma lokala förankring.

Annons

I dag kan du vända dig till din lokala regionpolitiker och diskutera vården på ditt sjukhus eller vårdcentral. Vid ett förstatligande får du vända dig till en tjänsteman på en sjukvårdsmyndighet som med största sannolikhet sitter i Stockholm och saknar lokalkännedom.

Vi vill behålla det lokala inflytandet och säger nej till förstatligande av sjukhus och vårdcentraler.

Emilie Walfridsson (C)

Lina Johannesson (C)

Peter Hugosson (C)

Regionkandidater

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan