Annons

Annons

Annons

Valet 2022

Debatt
Tidiga insatser för unga kortar effektivt köerna till Bup

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

”Det finns ett glapp i vården”, skriver debattörerna.

Annons

DEBATT. Psykisk ohälsa är en av vår tids största samhällsutmaningar. Många unga drabbas av psykisk ohälsa och de får inte den hjälp de behöver.

Barn och föräldrar ska stöttas tidigt, i förebyggande syfte, och de ska få snabb hjälp vid behov. En prioriterad fråga för oss liberaler är att du ska ha möjlighet att leva ditt liv så som du vill. Den som mår psykiskt dåligt eller känner psykisk stress är inte fri att göra det.

Du som är ung, eller har ett barn eller en ungdom i din närhet som mår dåligt, måste snabbt få stöd. Så är det inte i dag, föräldrar känner ofta att de får kriga, i bland förgäves, för att deras barn ska få stöd.  Genom att på allvar förebygga och förekomma psykisk ohälsa kan vi komma ikapp väntetider och köer till utredning och behandling.

Annons

Det finns ett glapp i vården som gör att unga hamnar mellan stolarna.  Glappet startar från att barnet avslutar sin 5-årskontroll på familjecentralen och skrivs in i elevhälsan.

Annons

Från att föräldrar haft lätt till att ställa frågor och få stöd i sin föräldraroll sedan födseln blir det mer otillgängligt, med en elevhälsa som gör ett gott arbete utifrån förutsättningarna, men som ofta ansvarar för alltför många barn.

Det uppnås genom utarbetade strategier för hälsofrämjande arbete och tydliga ansvarsroller när ohälsa uppstår.

Vi vill införa en regelbunden uppföljning inom vården upp i åren, för att på tidigt stadie kunna se om behov av hjälp och stöd finns. Genom att upptäcka signaler kan man förebygga och hjälpa innan problemen blir så stora att specialistvård behövs. Det vinner alla på!

Vården och kommunens verksamheter behöver tidigare i barns liv upptäcka, se och möta signaler på ohälsa. Det behövs ett mer sammanhållet arbete där exempelvis elevhälsa, vårdcentraler, ungdomsmottagningar, socialtjänst och psykiatri jobbar tillsammans för att varje barn och ungdom ska få bästa möjlighet att växa upp som en stark, trygg individ.

Det uppnås genom utarbetade strategier för hälsofrämjande arbete och tydliga ansvarsroller när ohälsa uppstår.

För ett barn eller en ungdom som mår dåligt, och för dennes föräldrar, är inte det viktiga om hjälpen initialt kommer från regionen eller kommunens verksamheter. Det viktiga är att någon ser att du behöver hjälp och kan lotsa vidare. Inget barn ska riskera att hamna mellan stolarna.

Annons

Annons

Förutom återkommande hälsosamtal i vårdens regi vill vi att det anordnas regelbundna föräldrakurser för att ge föräldrar rätt verktyg. Det behöver bli lika naturligt att samtala om psykisk hälsa som om fysisk. Där kan ett utökat uppdrag för ungdomsmottagningarna vara en väg liksom att involvera unga själva att vara hälsocoacher och ambassadörer för psykisk hälsa lokalt.

Friska unga är en investering för framtiden. Vår region har den starkaste ekonomin i landet och vi har råd att investera i ungas framtid!

Tidiga insatser för ungas hälsa ska prioriteras och glappet måste stoppas– ju mer vi förebygger, desto färre problem, kortare väntetider och lägre kostnader i framtiden.

Angela Hafström (L) sjukvårdspolitiker och regionkandidat

Andreea Gabriela Vanciu (L) – distriktsordförande Luf och regionkandidat

Jimmy Ekström (L)regionråd och regionkandidat

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan