Annons

Annons

Annons

Valet 2022

Debatt
I valet avgörs människors möjligheter till utbildning och frihet

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Carina Ödebrink (S) och Anna Ekström (S). Foto: Pressbild arkiv, samt Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Annons

DEBATT. Jönköpingsregionen är den del av Sverige där tillverkningsindustrin andel av den regionala ekonomin är störst. För denna industri är tillgång till yrkeskunnig personal avgörande för möjligheter att växa och vara konkurrenskraftig.

Duktiga medarbetare med rätt utbildning gör att företag blir mer lönsamma och kan anställda fler. Samma sak gäller i välfärden. Finns det personal med rätt kompetens så får vi både mer och bättre vård, omsorg och skola. Och med fler arbetskamrater blir arbetsmiljön bättre och jobben roligare.

Kontrasterna i utbildnings- och kompetensförsörjningspolitiken är större än många känner till. Den senaste moderatledda regeringen var övertygad om att en stor del av Sveriges framtid låg i att subventionera fram lågavlönade jobb.

Annons

Högskolebehörigheten togs bort från gymnasiets yrkesprogram, vilket ledde till färre elever på yrkesprogrammen och större brist på arbetskraft. Den marknadsskola som M och SD försvarar med näbbar och klor har dessutom lett till avarter som elektrikerutbildningar utan praktik och hästgymnasier utan hästar.

Annons

Listan på insatser som vi socialdemokrater har gjort för att i stället förbättra kompetensförsörjningen är lång.

Vi har återinfört högskolebehörighet på yrkesprogrammen i gymnasieskolan. För den elev som vill kommer det vara möjligt att välja bort dessa kurser.

Vi har infört krav på att gymnasiet och komvux ska dimensioneras efter behoven på arbetsmarknaden. Inga fristående skolor kommer få tillstånd att starta om deras utbud inte möter arbetsmarknadens behov.

I samma anda har regeringen nyligen beslutat att Högskolan i Jönköping får 6 miljoner kronor för merkostnader för att bedriva decentraliserad utbildning...

Vi har tredubblat finansieringen till yrkesutbildningar i komvux (yrkesvux) och dubblerat platserna i yrkeshögskolan. Vi har även tillfört fler utbildningsplatser i högskolan med särskilt fokus på bristyrkesutbildning såsom lärare och sjuksköterskor.

I höst träder också den största frihets- och kompetensreformen på decennier i kraft. Genom det nya omställningsstudiestödet kan den som arbetat åtta år få upp till 80 procent av lönen för att studera i upp till ett år. Det möjliggör utveckling och omställning för personer mitt i livet som har höga fasta kostnader till följd av barn och bostadslån. Människors valmöjligheter ökar samtidigt som arbetslivet tillförs mer kunskap.

Annons

Annons

I samma anda har regeringen nyligen beslutat att Högskolan i Jönköping får 6 miljoner kronor för merkostnader för att bedriva decentraliserad utbildning av sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker på fler ställen i länet. Enligt högskolans ansökan handlar det om drygt 170 studenter i Eksjö och Värnamo som inte behöver flytta eller pendla in till Jönköping. Det gör att fler kan utbilda sig, och kan underlätta för mindre orter att rekrytera nyckelpersonal till välfärden.

Genom att utbildning finns i många former, på många olika orter och för människor i olika åldrar ökar inte bara näringslivets och välfärdens tillgång till arbetskraft med rätt kompetens – vi ökar också människors frihet att själva styra sina liv och förverkliga sina drömmar. Tillsammans kan vi göra Jönköping och Sverige bättre.

Anna Ekström (S), utbildningsminister

Carina Ödebrink (S), riksdagsledamot Jönköpings län

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan