Annons

Annons

Annons

Jönköping

Debatt
Vänsterpartiet: Vad menade L, ”skolkoncern” inom kommunen?

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

”Enligt marknadslogiken är utbildning som vilken förbrukningsvara som helst", skriver debattören.

Annons

REPLIK. Det är anmärkningsvärt att liberal företrädare brukar begreppet skolkoncern om kommunal verksamhet. (JP Debatt 220901)

Samtidigt är det klart, om man ser alla skolor – i sann nyliberal anda – som produktionsenheter så blir det väl så. Även om det rör sig om offentlig verksamhet.

Det svenska skolsystemet har under 25 år gått från en statlig angelägenhet till ett system byggt på konsumtion och valfrihet. Bruket av ekonomiska termer när man kritiserar skolan för att inte vara effektiv är vanligt.

Själva effektivitetsdebatten handlar i stort om att även skolan helt i Friedmans anda hamnat i ett läge där marknaden är bättre än staten på att bedriva effektiv undervisning och skola. Sättet marknaden i detta fall närmar sig skola är att beskriva den som ineffektiv samtidigt som man presenterar lösningen. Tanken på det offentliga som ineffektivt är sprungen ur just Friedman med tillägget att marknaden står för lösningen.

Annons

Annons

Synen på medborgaren som konsument är tyvärr inte ovanlig. Det rör sig om en ny form av identitet. Människor i samhället har länge varit konsumenter men sällan eller aldrig identifierat sig som just konsumenter vad gäller utbildning eller annan offentlig service. Det har rört sig om en medborgerlig rättighet.

Så är det naturligtvis inte. Vi anser att en elev är en elev och inte ”kund”.

I ett samhälle där eleven i egenskap av konsument väljer skola men att effekterna därav får hanteras av den samme i egenskap av medborgare är ytterst olycklig.

Med detta menar jag att det finns en skillnad i valfrihet att välja skola men att själva utfallet hamnar hos medborgaren och samhället. Synen på utbildning som en vara och eleven som konsument, är jämfört med andra varor eller tjänster komplext.

Jämförelsen eller effekterna av förbrukningen av varan/tjänsten försvåras av det faktum att det förmodligen är så att undervisning är något som i sådana fall konsumeras i samma stund som det produceras. Det är alltså inte bildningen i sig som är varan utan själva förbrukandet. Undervisning är alltså en enligt liberalerna tjänst ingående i ”skolkoncernen”. En elev är inte en elev utan en kund.

Enligt marknadslogiken är utbildning som vilken förbrukningsvara som helst.

Annons

Så är det naturligtvis inte. Vi anser att en elev är en elev och inte ”kund”.

Våra medborgare förtjänar bättre än att förpassas till att vara konsumenter av utbildning. Sverige kan bättre än så här. Våra medborgare förtjänar bättre.

Vänsterpartiet anser att skolan är allas angelägenhet och rättighet. Att då driva skola i vinstsyfte är omöjligt.

Thony Kankare (V)

Kandidat till kommunfullmäktige

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan