Annons

Annons

Annons

Valet 2022

Debatt
Miljöpartiet: Viktigaste åtgärderna för att skydda Vättern

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

”Stoppa gruvan i Norra Kärr”, skriver Emanuelsson (MP) och Salander (MP) , tillsammans med Jämting (MP).

Annons

DEBATT. Globala hållbarhetsmålet 6 är ’rent vatten och sanitet för alla’. Tillräcklig tillgång till rent vatten är långtifrån ifrån självklart i många delar av världen.

Vi i Sverige är dock vana vid att inte behöva oroa oss för att sakna vatten, men detta kan ändras. Klimatförändringen riskerar att leda till återkommande torka och låga grundvattennivåer, något vi redan nu sett prov på i delar av landet.

Dessutom förorenar vi det vatten vi har - med mikroplaster, läkemedelsrester, tungmetaller, perfluorerade föreningar såsom PFAS, hormonrubbande ämnen.  När föroreningar når våra vattendrag är det näst omöjligt att få bort dem därifrån. 

Djur, natur och människor riskerar att skadas. För oss i Miljöpartiet har skyddet av vårt vatten högsta prioritet. Vi jobbar aktivt bland annat genom att:

Annons

Annons

✔ Stoppa gruvan i Norra Kärr: Det finns inga täta gruvdammar och det är inte ovanligt att gruvdammar brister och svämmar över. Gruvdammar innehåller giftiga och cancerframkallande ämnen. En gruva i Norra Kärr riskerar att förorena Vättern.

Dessutom är det en dålig ekonomisk affär, bara 0.15% av vinsten går till markägare och stat, och det finns inga avfallsavgifter (99% är avfall). Ändra de ekonomiska styrmedlen så blir det billigare att återanvända alla mineraler som redan är i omlopp.

✔ Inför avancerad rening av läkemedelsrester från avloppsvattnet i reningsverken. Läkemedelsrester kan bland annat påverka fiskars beteende och fortplantningsförmåga. Tekniken finns och i Region Jönköping finns beslut om att satsa på detta, och vi i MP kommer att jobba för att det prioriteras och genomförs. Vi vill också undersöka möjligheterna att bygga mindre reningsverk vid regionens sjukhus och arbeta för minskat läkemedelssvinn.

Vi i Miljöpartiet anser att det borde vara självklart att skydda nödvändiga förutsättningar för hälsa och liv framför kortsiktiga ekonomiska intressen.

✔ Återställ och främja våtmarker. Våtmarker är kolsänkor, dämpar vattenflöden, renar vatten, minskar risk för översvämningar, och bidrar till en biologisk mångfald.

✔ Förhindra att mikroplaster når vårt drickvatten: Mikroplaster är i stort sett helt omöjligt att bli av med, därför måste vi arbeta proaktivt för att se till att de inte kommer in i våra vattendrag.

Annons

✔ Utveckla naturbaserade lösningar: Blå och grön infrastruktur innebär sammanhängande nätverk av natur- och vattenområden med fungerande ekosystem, som skapar ekosystemtjänster såsom rening av vatten och luft och hantering  av översvämningar. Exempelvis kan grönområden hålla mycket vatten och minska risken för översvämningar.

Annons

✔ Stoppa skjutningar i Vättern. Försvaret och Nato använder Vättern till stora skjutövningar. Dessa skott innehåller metaller som förorenar Vättern för all framtid, och stör djurlivet. Detta trots att det finns alternativa skjutbanor, exempelvis 540 km3 i Älvdalen som har varit i bruk sedan 60 talet.

Vi i Miljöpartiet anser att det borde vara självklart att skydda nödvändiga förutsättningar för hälsa och liv framför kortsiktiga ekonomiska intressen.

Valet mellan att skydda vår viktigaste dricksvattentäkt eller att riskera denna borde vara enkelt. För någon kommer betala notan. Miljöpartiets politik är långsiktig och vi arbetar proaktivt, för det kostar alltid mindre att förebygga än att rena i efterhand. För att vi, och framtida generationer ska kunna ha tillgång till rent vatten.

Emma Emanuelsson (MP), regionkandidat och ordförande Miljöpartiet Jönköping

Rikard Salander (MP) regionkandidat och ordförande Miljöpartiet Nässjö

Sibylla Jämting, före detta regionråd MP

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan