Annons

Annons

Annons

Valet 2022

Debatt
M:s förslag för mer trygghet – och framtidens stadsutveckling

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi är positiva till fler kameror för att skapa tryggare skolmiljöer, skriver Joakim Dahlström (M).

Bild: Terese Karlsson

Annons

DEBATT. Det finns skäl att fördjupa sig i två, för Jönköpings kommun, centrala frågor. För det första krävs åtgärder mot den upplevda otryggheten. För det andra behövs rätt strategiska tänk, när det gäller kommunens växande.

Satsa på att åtgärda den upplevda otryggheten: Det är inte rimligt att butiksägare, tidningsutdelare, äldre, yngre, kvinnor eller män ska känna sig otrygga när de rör sig runt om i vårt samhälle. Ingen ska behöva fundera på om de ska gå själva en viss tid på dygnet.

Det är också viktigt att fokusera på den upplevda otryggheten. Bara för att kommunen anser insatser skapar trygghet är det inte säkert att de som vistas i området känner likadant.

Annons

Vi måste därför för att kunna genomföra rätt åtgärder föra samtal med våra medborgare. För att få till en bra grund i det brottsförebyggande arbete krävs fler poliser i yttre tjänst som arbetar trygghets- och förtroendeskapande och vi behöver fler kameror samt bättre belysning.

Annons

I Jönköpings kommun har det under de senaste åren installerats fler kameror på skolor både utom- och inomhus. Moderaterna kommer driva att kommunen fortsätter installera kameror för att skapa tryggare skolmiljöer samt för att minska risk för skadegörelse.

För att förstå behoven av trygghetsskapande åtgärder är det viktigt att det över hela kommunen genomförs orsaksanalyser så att rätt åtgärder sätts in. I dag finns det endast pengar för att analysera ett fåtal områden. För att snarast göra våra allmänna miljöer tryggare behöver hela kommunen analyseras och rätt åtgärder sättas in.

För boende en bit utanför staden är många gånger bilen ett måste även om man vid pendling kanske inte kan räkna med att kunna parkera precis vid arbetsplatsen.

Jönköpings kommun bör inte sträva efter att växa men ska självklart ha en tydlig plan när så sker. När kommunen växer skapar det förutsättningar för ett större utbud av aktiviteter och tjänster.

Fler företag kan tänka sig att etablera sig i en växande kommun eftersom det då blir enklare att få tag på rätt kompetens samt att kundunderlaget är större. Jönköpings kommun har också som störst i regionen goda förutsättningar att växa på ett smart sätt och fortsätta vara en attraktiv kommun.

Annons

När översiktsplanen tas fram behöver den ta hänsyn till väldigt många olika faktorer. Det är viktigt att vi har möjlig industrimark runt om i kommunen så att inte alla etableringar koncentreras till enstaka platser.

Annons

Genom att kunna arbeta nära sin bostad minskar vi också resandet och möjliggör ökad service i området. När planen läggs är det viktigt att bevara grönområden som exempelvis befintliga golfbanor, parker och skogsområden. En annan viktig aspekt i en växande kommun är att analysera trafikflödena för att få till bra genomfartsleder samt skilja på cykel- och gångstråk.

För boende en bit utanför staden är många gånger bilen ett måste även om man vid pendling kanske inte kan räkna med att kunna parkera precis vid arbetsplatsen. Det måste också vara möjligt att välja det trafikslag som passar varje kommuninvånare utifrån varje unik situation.

Självklart ska kollektivtrafiken byggas ut för ökad service och för att stimulera ett ökat åkande, framförallt vid de tider då flest personer behöver ta sig mellan olika områden.

Joakim Dahlström (M)

Kommunalrådskandidat, Jönköpings kommun

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan