Annons

Annons

Annons

Valet 2022

Debatt
Vi socialdemokrater vill stärka de äldre i Jönköpings kommun

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

”Ingen äldre ska känna sig ofrivilligt ensam”, skriver debattörerna.

Bild: Johan Nordenström, Jasmin de Freitas

Annons

DEBATT. Vi lever längre och är friskare. Trots det har äldredebatten mest handlat om äldreomsorg. Den är givetvis oerhört viktig, och tillsammans i koalition för Jönköping har vi nu investeringar på över en miljard i äldreboenden i kommunen.

Vi kom till styret 2018, det dåvarande styret, med M och KD i spetsen hade under åtta år inte byggt en enda omsorgsplats, tvärtom försvann över 130 platser samtidigt som befolkningen ökade och de äldre blev fler.

De underlät att göra upprustningar som krävdes på exempelvis Västerhäll, som var i så dåligt skick när vi tog över att arbetsmiljöverket krävde att omsorgs- och vårdverksamheten skulle upphöra.

Vi såg snabbt att en rejäl satsning behövdes, på nya äldreboendeplatser, men också på befintliga och vi har påbörjat 240 nya, samt planerar för att bygga ytterligare. I juli stod 36 lägenheter tomma och vi har nu möjlighet att skapa ytterligare platser om behovet skulle öka.

Annons

Annons

Äldreomsorg är inte byggnader, personalen är den viktigaste resursen och vår största utmaning är därför deras villkor. Ska de äldre kunna få det de har rätt till är det på personalens villkor, arbetsmiljö, inflytande och utbildning vi måste satsa.

Det spelar roll hur politiken prioriterar.

Vi socialdemokrater anser att politik för äldre sträcker sig förbi äldreboenden, vård och omsorg.

Att få bli äldre kan och ska vara fantastiskt. Mer tid med nära och kära, kunna engagera sig i föreningsliv eller hjälpa andra som har blivit ofrivilligt ensamma eller har fått det tuffare i livet lyfter seniorer själva ofta fram. Vi vill ta tillvara på den kraft våra seniorer är och göra det lättare att engagera sig och få bidra, givetvis utifrån sina egna förutsättningar. Äldres erfarenhet och yrkesskicklighet är en enorm tillgång, och ska vara en resurs också i kommunala verksamheter.

Ingen äldre ska känna sig ofrivilligt ensam. Att någon, mot sin egen vilja är socialt isolerad eller lever i ensamhet kan vi inte acceptera. Det handlar om mer pengar till föreningsliv och seniorkontakter, digitala lotsar att hjälpa till med tekniken, men också fler träffpunkter i hela kommunen.

Vi vet att det finns många äldre som med rätta oroar sig för sin ekonomi. Det ska löna sig att ha arbetat. Vi har höjt garantipensionen med upp till 1 000 kronor för de med lägst pension, har höjt bostadstillägget och sänkt skatten på pensionen. Vi socialdemokrater vill inte att den som går från arbete till pension ska behöva avstå från saker som den tidigare har gjort. Därför vill vi bland annat att kommunen inför ett aktivitetskort i samarbete med föreningsliv och näringsliv som erbjuds pensionärer. Det ger möjlighet att ta del av kultur och andra evenemang till lägre pris.

Annons

Annons

Vi vill ta ansvar för de äldre i Jönköping och vi är beredda att samarbeta brett med andra partier som tror på och brinner för våra äldre. För en jämlik och trygg välfärd.

Andreas Persson (S)                    

Kommunalråd          

Karin Widerberg (S)                       

Vice ordförande Äldrenämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan