Annons

Annons

Annons

Valet 2022

Debatt
Så ser Liberalerna i Jönköping på den gångna mandatperioden

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

”Ett omfattande arbete görs för att utveckla den palliativa vården”, skriver Ann-Marie Hedlund (L).

Bild: Jasmin de Freitas

Annons

DEBATT. Mandatperioden som snart avslutas, var lite annorlunda för oss liberaler. Vi har ingått i ett helt nytt samarbete. Nu när valet närmar sig är dags för en reflektion över de fyra åren.

I samarbetet, har vi inom Liberalerna kunnat föra fram idéer och förslag och mötts av öppenhet. Vi har fått igenom förslag, de övriga partierna inom koalitionen har fått igenom en del av sina. Mandatperioden har präglats av att hitta goda lösningar för Jönköpings kommun, vilket skapat ett bra arbetsklimat.

Jag gick till val 2018 på att bygga en Demensby. I arbetet som följt har det utformats till att bli ett Demenscentrum. Ett större markområde avsattes för att utveckla en utemiljö runt byggnaden, vilken erbjuder omväxling och stimulans för de boende och en fin miljö att umgås med anhöriga i.

Annons

Annons

Innehållet i Demenscentrum kommer att vara en del nytänkande. Personalen kommer att tillhöra de med hög kompetens inom vård av kognitiv sjukdom. Planeringen har kommit långt och närmare 2026 är det klart.

Flera äldreboenden har planerats, inte mindre är tre till är igång. Alla byggs för att passa boenden som har kognitiv svikt.

Under denna mandatperiod har det gjorts stora satsningar inom äldreomsorgen, till viss del med hjälp av stadsbidrag och med kommunens egna medel. Bara till byggnationerna, de fyra särskilda boenden, har en miljard avsatts.

Äldreomsorgslyftet blev en start på utbildningar av personal inom äldreomsorgen för att få fler utbildade undersköterskor.

Förutom de äldre eller de som behöver hälso- och sjukvård i kommunen, är personalen en stor och viktig grupp. Inom äldreomsorgen har det blivit allt svårare att få utbildade undersköterskor.

Äldreomsorgslyftet blev en start på utbildningar av personal inom äldreomsorgen för att få fler utbildade undersköterskor. Inför start fick man gå igenom tester inte minst i svenska språket. Detta för att säkerställa att var och en har tillräckliga språkkunskaper i svenska för att följa en utbildning och kunna slutföra den. Denna vidareutbildning kommer att fortsätta då behovet av utbildad personal är stort.

En förbättring för chefer och övrig personal som gjorts är att äldreboendena fått vaktmästare. Detta har blivit en stor avlastning för den pressade personalen.

Annons

Sjuksköterskor med specialistkompetens är viktiga i hälso-och sjukvårdens (hemsjukvårdens) arbete. Ett välbehövligt tillskott i budgeten har arbetats fram och flera kan nu anställas. Utav de som ännu inte har specialistkompetens kommer utbildningsmöjligheter att erbjudas.

Annons

Ett omfattande arbete görs för att utveckla den palliativa vården inom kommunen. Den som inte kräver specialiserad medicinsk vård har kommunen ansvar för. Var och en som finns inom kommunen ska få god omvårdnad av personal utbildade i palliativ vård och tillsammans med sina anhöriga uppleva trygghet i livets avslutning.

Mycket har gjorts denna mandatperiod, ändå finns det mer som vi liberaler fortsatt vill arbeta med.

Möjliggöra att fler utbildar sig till undersköterskor. Arbeta för att undersköterskor blir en skyddad yrkestitel och följs av legitimation.

Ge fler sjuksköterskor och undersköterskor möjlighet att specialistutbilda sig inom demens, geriatrik, palliativvård eller psykiatri.

Göra möjligt för fler att arbeta heltid inom äldreomsorgen.

Starta byggnation av tre ytterligare äldreboenden.

Förändra inom hemtjänsten så den enskilde får besök av ett fåtal undersköterskor.

Öka ersättningen för obekväm arbetstid inom äldreomsorgen.

Ann-Marie Hedlund (L)

Ordförande i äldrenämnden, Jönköpings kommun

Kandidat till kommun- och regionfullmäktige

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan