Annons

Annons

Annons

Valet 2022

Debatt
Andreas Sturesson, KD: Utveckla äldreomsorgen – avveckla inte

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

”Jag beklagar att de styrande partierna under mandatperioden sänkt ambitionerna för äldreomsorgen”, skriver debattören.

Bild: Elin Elderud

Annons

REPLIK text av Andreas Persson (S) och Karin Widerberg (S), JP Debatt 220907.           

Representanter för de styrande partierna (S, C, MP och L) talar ofta och gärna om att de skulle ligga bakom den utbyggnad av äldreboendeplatser som sker under kommande år.

Annons

Annons

Sanningen är dock att beslutet fattades den 7 februari 2018. Under alliansstyret och med undertecknad som förslagsställare.

Nu senast är det socialdemokraterna Andreas Persson och Karin Widerberg som i en debattartikel upprepar påståendet. Texten är rik på felaktigheter och som så ofta har man ett intresse av att angripa min person. Låt mig få bemöta de största felaktigheterna.

Jag har aldrig haft ansvar för frågor rörande underhåll av kommunens fastigheter.

Persson och Karin Widerberg påstår att det inte byggdes några nya äldreboendeplatser under de år jag var ansvarigt kommunalråd. Fel.

Bruksgatans äldreboende invigdes 2012. Under en rad av år hade vi ett överskott av äldreboendeplatser. Därför lånades en del platser ut till andra verksamheter inom socialtjänsten. De avvecklades inte.

Skribenterna påstår sedan att jag skulle bära ansvaret för bristande underhåll av äldreboendet Västerhäll i Tenhult. Jag har aldrig haft ansvar för frågor rörande underhåll av kommunens fastigheter. Vad som ska göras och när är i de flesta fall en tjänstemannafråga.

Däremot motsatte sig såväl Persson som Widerberg att brister på Västerhäll åtgärdades, för att sedan ange bristerna som skäl för att lägga ned verksamheten.

Jag beklagar att de styrande partierna under mandatperioden sänkt ambitionerna för äldreomsorgen. Först ville man ta bort matlådor med varm mat i hemtjänsten. Sedan avvecklade man helt i onödan Västerhälls äldreboende för att därefter också föreslå att Ekhagens gästhem, ett boende för vård i livets slutskede, skulle läggas ner.

Vi behöver en ny politisk ledning för kommunen som vill utveckla äldreomsorgen, inte avveckla delar av den.

Andreas Sturesson (KD)

Kommunalråd i opposition

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan