Annons

Annons

Annons

Valet 2022

Debatt
Ett bättre klimat i Jönköping för både människa och miljö

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Malin Skreding (MP) och Mats Weidman (MP).

Annons

DEBATT. För oss handlar politik om värderingar och ideologi. Miljöpartiet de gröna budskap att ”Alla ska med när Jönköping ställer om”, signalerar att vi har en politik både för människa och miljö. I ett hållbart samhälle mår både naturen och vi som bor här väl. Allt hör ihop.

”Alla ska med” innebär att vi ska hjälpas åt att skapa det hållbara samhället. Med gemensamma krafter kan vi fixa det! Vi behöver tydlig politisk riktning och stöd, som skapar resurser för alla att bidra. Hur ska det gå till? Miljöpartiet har svaret!

Nyckeln är klimatomställning – och då menar vi återigen både människa och miljö. Vi behöver arbeta med aktiva klimatåtgärder för att rädda vår miljö och vår natur. Vi behöver också arbeta med samhällsklimatet, som har blivit allt hårdare och skapar ojämlika livsförutsättningar.

Annons

Annons

Vi vill ha bättre koll på klimatet, med målet att Jönköping är en fossilfri kommun år 2035. Vi behöver arbeta hårt med att få ned utsläppen i kommunens verksamhet.

Det gör vi bland annat genom att ha en koldioxidbudget, som visar hur mycket koldioxid som får släppas ut varje år och anpassa verksamheten till den. En viktig roll för kommunen är också att informera, motivera och inspirera invånare, föreningar och företag att vara med i klimatarbetet och skapa förutsättningar för alla att bidra till en hållbar framtid. 

Hbtqi-kompetensen behöver öka inom fler kommunala verksamheter, som funktionshinder- och äldreomsorgen.

Här är det till exempel viktigt med satsningar på en cykelvänlig kommun och bättre kollektivtrafik. Men även på det som kallas cirkulär ekonomi, där det blir lättare att reparera och återbruka eller dela och byta saker och prylar, så att vi kan få ner konsumtionen av nya produkter.

Vi behöver också tillsammans ta ansvar för ett varmare samhällsklimat, där vi skapar trygghet och sammanhållning i vår kommun, i stället för otrygghet och splittring.

Alla invånare i Jönköpings kommun ska ha lika rättigheter och möjligheter, oavsett ålder, kön, könsidentitet, sexuell läggning, funktionalitet, religion eller etnisk tillhörighet: Vi vill ha ett samhälle där barn och äldre respekteras som individer och inte diskrimineras på grund av sin ålder.

Annons

Vi vill ta krafttag mot våld i nära relationer. Hbtqi-kompetensen behöver öka inom fler kommunala verksamheter, som funktionshinder- och äldreomsorgen.

Vi vill ha en inkluderande arbetsmarknad, som underlättar för till exempel personer med funktionsnedsättning och personer med utländsk bakgrund att få jobb. Vi vill att kommunen tar fram en handlingsplan mot rasism.

Låt oss hjälpas åt att skapa en hållbar kommun, som gynnar både oss själva, vår livsmiljö och våra barn och barnbarn!

Malin Skreding (MP), Mats Weidman (MP)

Språkrör för Miljöpartiet i Jönköping

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan