Föreningsannonsering

Annonsinformation för föreningar

När du på ett effektivt sätt vill nå ut till dina medlemmar har vi olika avdelningar som du kan använda dig av:

Föreningskontakten

Istället för ett kostsamt brevutskick till era medlemmar – använd Jönköpings-Posten som kommunikationskanal för nya och gamla föreningsmedlemmar.

Sportens dagbok

I anslutning till Smålänningens sportsidor har idrottsföreningar möjlighet att på ett enkelt och effektivt sätt informera såväl medlemmar som sport-intresserade att åskåda, delta i eller bara uppmärksamma evenemang som klubben ordnar.

Införingsdag och sista inlämningstid

Annonserna införs varje utgivningsdag. Vi behöver din annons senast klockan 10:00 två vardagar före publicering. Annonser som kommer in efter stopptid flyttas till nästa möjliga införingsdag.

Observera att stopptiderna kan ändras i samband med helgdagar.

Pris

Upp till fem rader: 105 kr, därefter 15 kr/rad.

Observera att antalet rader i inmatningsrutan för annonstext i formuläret inte överensstämmer med antalet rader i annonsen.

Boka smidigt genom att fylla i formuläret här på sidan.

Alternativt kan du kontakta oss via

E-posta din bokning till privatannons@jonkopingsposten.se.

Telefon: 036-30 41 10

Adress:

Privatmarknad

Jönköpings-Posten

551 80 Jönköping

Vi behöver föreningens namn, fakturaadress, telefon till fakturamottagaren och organisationsnummer för att vi ska kunna fakturera föreningen.

,