I december 2018 tog kommunfullmäktige beslut om ett program för hur samspelet mellan kommunen och civilsamhället ska stärkas. Programmet inspirerades av det stora engagemang som kommunens invånare bidrog med under den stora flyktingströmmen 2015. Då även behovet av samverkan och dialog mellan kommunen och civilsamhället ökade.

– Jag känner stor stolthet över det stora engagemanget som visades då från en massa olika sociala verksamheter. Det var så många som ville göra en insats när det kom så många nya människor till oss, säger Mona Forsberg (S).

Starkare samverkan

Det nya programmet berättar vilket förhållningssätt som kommunen vill ha mot det civila samhället, och hur de ska samverka bättre. Det ska göra det lättare att fånga upp grupperingar i Jönköpings kommun som engagerar sig för specifika frågor i samhället.

– Något har hänt i Jönköpings kommun de senaste åren, och jag tror att människor som jobbar i kommunen har sett civilsamhällets betydelse på ett annat sätt än vad de gjorde förr. Nu är samverkan mer naturlig, säger Dan Ahnberg, lokala folkbildningsrådet.

Rådet består av en samordningsgrupp, som heter Forum civilsamhälle Jönköping, som är en modell för samverkan. I gruppen sitter två politiker, Mona Forberg (S), som ordförande och Peter Jutterström (M). Dan Ahnberg är företrädare för civilsamhället och vice ordförande.

Från civilsamhället sitter också Jönköpings muslimska råd, Nätverket för flyktingstöd och integration och Jönköpings kristna samarbetsråd. Fyra ersättare sitter även med på mötena för att skapa en bredare grund.

Annons

Ett steg längre

Två gånger per år kommer rådet att anordna Storforum där de bjuder in alla som är intresserade från civilsamhället för att lyfta frågor som är aktuella, och hur de kan gå samman för att gå vidare med dessa frågor.

– Jag är otroligt glad och stolt över det fantastiska arbete som både föreningar och civilsamhället gör i den här kommunen. Nu har vi kommit ett steg längre och det känns som att vi är på gång och jag hoppas att det ska bli något väldigt bra av det, säger Mona Forsberg (S).

Civilsamhälle

Civilsamhälle definieras som en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushål..

Civilsamhälle

Civilsamhälle definieras som en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen.

Källa: Jönköpings kommun.