Att kommunens skolor tvingas plocka in allt fler timvikarier beror enligt Cecilia Larsson främst på att det är svårt att få tag på legitimerade lärare i dag.

Andelen timvikarier ökar vilket innebär en ökad press och tuffare arbetsförhållanden för de lärare som har kunskapen och behörigheten. Det gör också att sjukskrivningarna ökar, enligt Larsson.

Det råder brist på legitimerade lärare i hela landet, men Lärarförbundet anser inte löneläget i Jönköping gör saken bättre.

Annons

— Jämfört med grannkommunerna i länet ligger Jönköping väldigt illa till, framför allt för nyexaminerade lärare. Men vi har förväntningar att kommunen ska göra kraftfulla insatser för att svara upp mot det ansvar och den komplexitet som läraryrket faktiskt innebär.

Vad måste göras?

— Det måste till kraftigt höjda löner, och att man också ser över hur man kan minska arbetsbelastningen, säger Cecilia Larsson.

Under 2015 erbjöds en nyexaminerad 1–7-lärare i Jönköping, lägst 24 500 kronor, medan motsvarade summa i Nässjö kommun låg på 27– 28 000 kronor i månaden.

Hur mycket måste lönerna höjas, för att nivån ska vara rimlig?

— Inom de närmaste två åren måste det ske en höjning på 10 000 kronor, om man ser på andra jämförbara yrken som har samma utbildningskrav, till exempel civilekonomer och systemvetare.

Just nu pågår en lokal löneöversyn om löneökningar som ska betalas ut per 1 april.

Har ni förhoppningar om förändringar?

— Man måste göra kraftiga satsningar, huvudmannen har inget att välja på, man måste visa att man vill ha lärare i skolan, säger Cecilia Larsson.