Som JP tidigare berättat, har Kyrkhjälpen ansökt hos kommunen om 386 000 kronor för ett boende till EU-migranterna för vintersäsongen 2016/2017. I går beslutade socialnämnden att den ideella organisationen tillsvidare får nöja sig med 100 000 kronor - pengar som enbart gäller för november och december. Samtidigt har Kyrkhjälpen uppmanats att lämna in en förnyad ansökan för hela 2017.

— Det bästa hade varit om vi fått hela summan på en gång, det hade varit betydligt lättare att planera. Men självklart är vi tacksamma för detta, och vi förutsätter samtidigt att en ansökan för 2017 också beviljas, allt annat skulle vara förödande för EU-migranterna och för Jönköping, säger Iréne Lindahl, samordnare för Kyrkhjälpen Södra Vätterbygden.

Bo i gymnastiksal

Härbärget med 20 platser ska inrymmas i en gymnastikhall i Svenska kyrkans lokaler i Jönköping. Under onsdagen träffades Kyrkhjälpens ledning för att planera inför starten, men också börja formulera på nästa ansökan.

Annons

— Det här måste jobbas fram snabbt, men jag har svårt att tro att vi hinner komma igång före första december. På campingen fanns ju allt redan, men nu måste vi till exempel anställa en härbärgevärd på deltid. Pengarna ska även täcka hyran och driften, säger Iréne Lindahl.

Sedan tidigare har man uppmanat folk att skänka varma kläder till EU-migranterna inför vintern.

— Vi har fått in en del men inte så att det täcker behoven. Framför allt handlar det om tjocka filtar, varma jackor och skor som kan lämnas in hos Frälsningsarmén i Huskvarna. Vi är också jätteglada för att Ikea hörde av sig och skänkte 30 nya sängar, säger Iréne Lindahl.

40-tal EU-migranter i Jönköping

Enligt Iréne Lindahl lever just nu omkring 40 EU-migranter i Jönköping. De bor som tidigare främst i bilar eller i tält.

En färsk dom från kammarrätten kan få stor betydelse för Kyrkhjälpen och andra idéburna organisationers arbete för utsatta EU-migranter. En privatperson hade anmält till Stockholms Stad, som tidigare beviljat ett bidrag, att organisationer som stöder denna grupp inte borde ha rätt till kommunalt bidrag. Men kammarrätten avslog överklagandet och ansåg att beslutet att bevilja bidrag varit riktigt. Samtidigt framhölls att kommuner enligt socialtjänstlagen har det yttersta ansvaret för att enskilda inom kommungränsen får det stöd och den hjälp de behöver. Ett ansvar som avser akuta hjälpinsatser i nödsituation - i det aktuella fallet den sortens insatser som Frälsningsarméns och Ny Gemenskaps projekt handlade om.