När Lions Club Vaggeryd-Skillingaryd satte punkt för verksamhetsåret 2015/2016 i juli månad så hade de samlat in totalt 121 823 kronor till olika välgörenhetsprojekt. Det berättar Jörgen Bergström från föreningen.

Tre delar

Fakta: Hit gick pengarna 2015/2016

Lokala projekt: 43 393 kronor

Nationella projekt: 18 365 kronor

Internationella projekt: 50 065 kron..

Fakta: Hit gick pengarna 2015/2016

Lokala projekt: 43 393 kronor

Nationella projekt: 18 365 kronor

Internationella projekt: 50 065 kronor

Totalt: 121 823 kronor

Lions arbete består av tre delar: lokalt, nationellt och internationellt arbete. Under verksamhetsåret har Lions bland annat lagt pengar på integrationsarbete.

Annons

— Vi har hjälpt Somaliska föreningen att köpa in datorer och tv och genom det har mellan sju och åtta kvinnor tagit körkort, berättar Jörgen Bergström.

Många insatser

Andra lokala insatser Lions stått bakom under året är utdelning av matkassar till behövande inför jul.

Nationellt har pengarna bland annat gått till Lions forskningsfond och internationellt har katastrofhjälp utgjort en stor del. Bland annat har stöd gått till läger i Turkiet för flyktingar från Syrien och katastroftält.

— Lions är ett internationellt förbund, det är en styrka eftersom det innebär att vi har Lionsfolk på plats även i Turkiet. Då vet vi att hjälpen kommer fram, säger Jörgen Bergström.

Ser framåt

Under det verksamhetsår som just har inletts, 2016/2017, kommer arbetet med att stärka och jobba förebyggande med ungdomar att vara centralt.

Även katastrofhjälp kommer att ha fortsatt fokus.