– Vi gläds förstås över intresset, säger konstrundans ordförande Sören Nordenström. Det har varit succé från start och numera kan vi med gott samvete säga att konstlivet i Jönköping lever.

Kriterierna för att få vara med på rundan är att konstnären eller konsthantverkaren i fråga har en utställningslokal i Jönköpings, Habo eller Mullsjö kommun. Sen kan den vara skriven på annan ort.

Premiäråret 2016 anmälde sig 95 konstnärer, två upplagor senare tvingas man till och med sätta tak för antalet.

– Vi måste sätta gränsen vid 120 på grund av lokalstorleken helt enkelt. Men vi hade kunnat ha över 130 om alla skulle fått plats.

– Det har höjts röster också, man har menat att kvalitén på konsten riskerar att bli dålig, men vi är både nöjda och glada över nivån.

Fotnot: Se svkonstrunda.se för öppettider och information om konstnärerna som ställer ut och deras lokaler