Två nya detaljplaner klubbades igenom i kommunfullmäktige i onsdags. Det betyder att det nu blir verklighet både för de planerade lägenheterna på Idyllen i Hovslätts västra del och för det helt nya området Hovslätts ängar.

— Det är en glädjens dag för Hovslätt, konstaterade kommunalrådet Carin Berggren (M) när båda planerna gick igenom.

Det har varit en långdragen process, Hovslätts ängar har planerats i mer än fem år.

Området ligger öster om Idrottsgatan och totalt planeras 107 bostäder där, på och runt två kullar.

Annons

— Läget är unikt. Det är nära till staden, till skogen, till kollektivtrafik och till idrottsplatsen, säger Carin Berggren.

Det kommer finnas bostäder i olika utföranden, för att man ska kunna flytta inom området utifrån livssituation.

Närboende har varit oroliga för trafiksituationen när fler boende ska ta sig till och från området.

— Idrottsgatan kommer att byggas ut och det blir en helt ny cirkulationsplats. Jag känner mig fullständigt trygg med det här projektet, som vi har gått igenom grundligt under alla de här åren, sa Anders Samuelsson (C) ordförande i stadsbyggnadsnämnden, under fullmäktiges sammanträde.

En bit bort, på andra sidan Norrahammarsvägen, planeras samtidigt för 45 lägenheter i området där tidigare Linnmans skylt låg. Tre hus ska byggas, med fyra respektive fem våningar, samt parkering och parkeringsgarage.

Att husen är för höga i relation till övrig bebyggelse i Hovslätt, är en invändning som hörts från berörda grannar. Det har också framförts att området är en populär lekplats för områdets barn vintertid, då det används för pulkaåkning bland annat.