Domstolsbyggnaden vid Hovrättstorget stod klar redan 1634. I 364 år har det använts i rättsskipningssyfte.

Nu får stenfasaden under de båda trapporna på husets fram och baksida behövlig omsorg.

Instabil

– Vi avsaltar fasaden eftersom det finns salter i sandstenen som gör att stenen blir instabil och spricker, säger Nils Klahr på AB Stenkonservering Väst.

Har det varit fara för fasaden?

– Ja, det har det. Stenen kan brytas ner. Om inget görs förstörs den på sikt.

Han och kollegan Lisa Holmgren lägger på en typ av cellstoff på stenen.

– Sådant som finns i blöjor, alltså ren pappersmassa, säger Nils.

Den blöta cellstoffen som läggs på drar ut salterna och fastnar i geggan som ser ut som papier mache när den torkar.

När pappersmassan tas bort efter knappt två veckor läggs kiselsyraester på för att sugas in i stenen.

– Den kristalliserar i stenen och gör den stabil. Om det behövs kommer vi även att foga och laga. Och sen är det klart, säger Nils.