- Det är en stor satsning som är oerhört viktig för snabbare pendling och för godstransporter, säger Rune Backlund (C), regionråd med ansvar för trafikfrågor.

Regionen har sedan tidigare avsatt 300 miljoner för tågsatsningar, men eftersom det nu brådskar med besked till Trafikverket om medfinansiering agerar regionen snabbt och skjuter till 200 miljoner ytterligare. De pengarna ska delvis komma från de berörda kommunerna Jönköping, Vaggeryd och Värnamo.

- I samtal med oss har sagt att de är beredda att satsa, men fördelningen får vi diskutera senare, säger Rune Backlund.

Elektrifiering

Den här satsningen gäller elektrifiering av banan mellan Jönköping och Värnamo och mellan Vaggeryd och Nässjö. Dessutom nybyggnation av bana mellan Byarum och Tenhult samt en ny mötesstation i Tenhult, på Jönköpingsbanan.

- Om vi ska lyckas öka resandet med tåg måste restiderna bli kortare och säkrare ner och det är målet med detta. Det får inte ta längre tid än med bil.

Annons

Andra fördelar är att mer gods kan flyttas till tåg när det blir effektivare och användningen av fossilt bränsle minskar.

Kostar mycket mer

Hela åtgärdsplanen för detta beräknas kosta mellan 1 400 och 1 900 miljoner. Om en tredjedel finansieras lokalt bedöms chanserna öka för att regeringen tar med satsningen i den nationella transportplanen.

- Det är oerhört stor konkurrens om pengarna där, men den här delen av tågnätet är utpekad som nationell brist så det finns flera skäl att göra det robustare och stabilare, säger Rune Backlund.

Bättre tågnätverk ses också en förutsättning för att kunna mata trafik till den planerade höghastighetsbanans stationer som planeras till Jönköping och Värnamo.

Regionfullmäktige beslutar i frågan om de fem miljonerna vid nästa sammanträde. Ett beslut från regeringen kan komma under 2018. Om det blir positivt kan det ändå dröja tio år innan allt blir klart.

Andra spår får vänta

För banor i länet som inte omfattas av detta planerar regionen att upprätta en gemensam målbild med kommunerna för hur underhållet ska se ut. Det gäller sträckorna Nässjö-Eksjö, Nässjö-Vetlanda och Värnamo-Gislaved-Halmstad och planen ska presenteras för Trafikverket.

- Det finns brister så det är viktigt att inte tappa bort detta, vi vill ha elektrifiering men kan inte nå i mål med det till 2029, säger Rune Backlund.