Det är framför allt inom socialtjänsten, till kommunens alla nystartade hem för vård och boende, HVB, som det går åt mycket personal.

Så många anställs

Innan året är slut har kommunen anställt 180 ungdomshandledare, 10 chefer, 4 verksamhetssam..

Så många anställs

Innan året är slut har kommunen anställt 180 ungdomshandledare, 10 chefer, 4 verksamhetssamordnare/administratör, 21 socialsekreterare/handläggare.

Nästa år behöver ytterligare 195 tjänster tillsättas.

Cirka 100 nya tjänster tillsätts i år och under nästa år till förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

De flesta är lärare, sju tjänster är på elevhälsan.

Sedan i somras har nästan 150 personer anställts, de flesta som ungdomshandledare. Men innan året är slut hoppas kommunen ha tillsatt ytterligare 60 tjänster.

Inströmningen av ensamkommande flyktingbarn ser inte ut att minska och därför räknar kommunens flyktingchef med att behöva rekrytera omkring 95 personer under 2016. En siffra som baseras på Migrationsverkets prognos att Jönköping ska ordna 406 platser för ensamma barn.

— Hittills har vi rekryterat bra personal, men vi står inför en oro att inte kunna fortsätta rekrytera så snabbt som vi gör i dag, säger Åsa Jonsson Sköld, som är flyktingchef i kommunen.

Pensionärer tas in

Annons

Även i skolan har personalstyrkan utökats. Flyktingmottagandet i år och under nästa år beräknas generera 100 nya tjänster, de flesta är lärare. Men nu har kommunen stött på svårigheter med att hitta just lärare med rätt kompetens, det vill säga svenska som andraspråk.

— Det vi gör nu är att rekrytera och ta in pensionärer som har erfarenhet, de är guld värda, säger Stefan Pirard, internkonsult vid utbildningsförvaltningen.

För att klara situationen på längre sikt måste fler utbildas och en satsning för att kompetensutveckla inom organisationen har därför dragits igång.

Ett förslag på upplägg för vidareutbildning diskuteras nu med HLK.

Positiv effekt

Allt som allt handlar det, inom dessa två förvaltningar, om cirka 500 nya arbetstillfällen i år och under 2016.

Enligt ekonomidirektör Leif Eriksson räcker den statliga ersättningen för flyktingmottagandet inom socialförvaltningen.

— Det är positivt att alla nya arbetstillfällen påverkar sysselsättningen i rätt riktning och bedömningen är att vi klarar oss med de medel som vi får i statsbidrag, säger Leif Eriksson.