Två miljarder kronor har fördelats till landets kommuner genom den så kallade lågstadiesatsningen, som ska höja kvaliteten och ge personalen mer tid till varje elev.

Så fördelas lågstadiesatsningen

Alla skolor med F–3-klasser får minst en ny tjänst.

Följande skolor får del av 19 rik..

Så fördelas lågstadiesatsningen

Alla skolor med F–3-klasser får minst en ny tjänst.

Följande skolor får del av 19 riktade tjänster:

Attarpsskolan f-6 1

Barnarpsskolan 1

Ribbaskolan 1

Hammardalens SO 1

Ekhagsskolan 1

Kålgårdsskolan 1

Rosenlundsskolan F-6 5

Råslättsskolan F-6 3

Södergårdsskolan 4

Österängsskolan 1

I Jönköping motsvarar omkring 25 miljoner kronor 54 nya tjänster. Flera av dem har redan kunnat tillsättas.

— När vi har fördelat tjänsterna har vi låtit alla lågstadieskolor få en årsarbetare vardera. Utöver det har vi riktat 19 tjänster till enheter med låga kunskapsresultat och med många nyanlända, säger Peter Karlsson, chef på administrations- och utredningsenheten.

Dessutom ska sex nya kuratorer rekryteras och alla skolor som har lågstadium får del av dessa.

Annons

Flest nya tjänster får Rosenlundsskolan, som får anställa fem nya personer. Södergårdsskolan får fyra och Råslättsskolan tre.

De yrkeskategorier som förstärks är lärare, fritidspedagoger, speciallärare och studiehandledare.

Rekryteringen är i full gång men eftersom det råder lärarbrist kan det blir svårt att hitta behörigt folk direkt.

— Några rekryteringar har vi redan gjort klart. Vi hoppas kunna rekrytera behöriga personer på alla tjänster. I annat fall kommer vi ha möjlighet att visstidsanställa obehöriga personer i väntan på att den utlysta tjänsten besätts med en behörig, säger Peter Karlsson.

Som Jönköpings-Posten tidigare har berättat har bland annat Södergårdsskolan svårt att få tag på behöriga lärare. Där pågår ett flertal rekryteringar. För de flesta utannonserade tjänsterna har en eller, två, ibland ingen alls, visat intresse.

På Rosenlundsskolan har det dock gått smidigare, där finns just nu en vakans.