På torsdagen hölls muntlig förberedelse vid Jönköpings tingsrätt i fallet som gäller en stämningsansökan på 140 000 kronor.

Fakta: Detta har hänt

Ellinor Grimmark från Tenhult hade fast anställning som sjuksköterska på Höglandsjukhuset nä..

Fakta: Detta har hänt

Ellinor Grimmark från Tenhult hade fast anställning som sjuksköterska på Höglandsjukhuset när hon vidareutbildade sig till barnmorska. Hon fick studielön och praktik på sjukhuset men nekades ett utlovat semestervikariat som barnmorska efter att ha berättat att hon inte ville vara med och utföra aborter. Hon sökte även jobb på Länssjukhuset Ryhov och Värnamo sjukhus där det också blev nej.

Ellinor Grimmark kräver skadestånd och diskrimineringsersättning för att hon nekades tjänst som barnmorska vid länet tre sjukhus på grund av sin vägran att utföra abort av religiösa skäl.

Parterna kom inte överens nu heller och i höst väntar rättegång i fallet.

– Som ombud för landstinget gör vi samma bedömning som Diskrimineringsombudsmannen (DO) att detta inte är en fråga om diskriminering och att det då inte heller ska vara föremål för skadestånd eller diskrimineringsersättning, säger Sophie Thörne, vid SKL som är juridiskt ombud.

DO som prövade fallet i våras kom fram till att det inte handlar om diskriminering och att det ingår i en barnmorskas befattning att utföra aborter.

– Vi har gjort en intresseavvägning av anmälarens intresse och samhällsintresset, att upprätthålla en god abortvård, och det senare intresset väger tyngre, sa Martin Mörk, enhetschef på DO till tidningen efter beslutet.

Till Europadomstolen

Ruth Nordström, som är Ellinor Grimmarks juridiska ombud, uppger att de är beredda att gå vidaretill Europadomstolen.

– Vi anser att det här handlar om ett brott mot Europakonventionen. Det framkommer tydligt i en resolution i Europarådet att vårdpersonal ska ha rätt till samvetsfrihet i fråga om abort och dödshjälp, säger hon.

I det pågående målet tror Ruth Nordström att det kan bli deldom i skadeståndsdelen.

– Vi och landstinget är överens om att de var beredda att ge samvetsfrihet för vikariatet på Värnamo sjukhus, säger hon.

Sophie Thörne vill inte gå in på detta.

– Jag brukar inte kommentera pågående mål, säger hon.

Ellinor Grimmark jobbar nu som barnmorska i Norge där hon ska ha lovats samvetsfrihet.

– Hon har skrivit på ett papper där hon reserverar sig mot havandeskapsavbrott som det heter i Norge och det här fungerar alldeles utmärkt, säger, säger Ruth Nordström.