Barnmorskan Ellinor Grimmark sökte anställning vid tre olika förlossningsavdelningar i länet och uppgav att hon av religiösa skäl inte utför aborter.

Hon nekades anställning bland annat med förklaringen att det på en liten klinik inte går att göra undantag för olika arbetsgifter.

Ellinor Grimmark valde att anmäla de tre sjukhusen till Diskrimineringsombudsmannen, DO. I torsdags kom beslutet att ärendet läggs ner.

DO konstaterar att Grimmark vägrar utföra en uppgift som ingår i befattningen samt att det inte finns anledning att tro att landstinget har fäst någon vikt vid hennes trosuppfattning i sig.

Annons

– Vi har gjort en intresseavvägning av anmälarens intresse och samhällsintresset, att upprätthålla en god abortvård, och det senare intresset väger tyngre, säger Martin Mörk, enhetschef på DO.

Enligt Ellinor Grimmarks juridiska ombud, Ruth Nordström, från människorättsstiftelsen Provita, var beslutet väntat. Nu kommer ärendet att drivas vidare.

– Det vi får göra är att väcka talan i svensk domstol. Räcker inte det får vi tar det till Europadomstolen, säger Ruth Nordström.

Provita kommer på tisdag även att lämna en inlaga till Europarådet.

– Vi vill påpeka att Sverige inte har tillfredsställande regler som skyddar vårdpersonal som åberopar sin till rätt till samvetsfrihet, säger Ruth Nordström.

Enligt Nordström, som är ordförande i Scandinavian Human Rights Lawers, har Ellinor Grimmark stor uppbackning.

– Vi kommer att hjälpa henne, säger Ruth Nordström.

För landstinget var beslutet väntat.

– Det här är en bekräftelse på att vi har haft rätt i frågan. Beslutet är helt i enlighet med hur vi har förhållit oss i frågan. Man kan inte jobba om man från början villkorar vilka arbetsuppgifter som man är beredd utföra eller inte, säger Anders Liif, personaldirektör vid landstinget i Jönköpings län.

DO
Dom